Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne Program Operacyjny Kapitał Ludzki Przedszkole w Pliszczynie- Pliszka,...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Przedszkole w Pliszczynie- Pliszka, Filia Samorządowego Przedszkola w Turce

Przedszkole w Pliszczynie- Pliszka, Filia Samorządowego Przedszkola w Turce

Logo Pliszka przedszkoleNr projektu: POKL.09.01.01-06-023/13
 
Tytuł projektu: Filia przedszkola w Pliszczynie- Pliszka
 
Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 
Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
 
Numer i nazwa Działania: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
 
Numer i nazwa Podziałania: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
 
Okres realizacji projektu: Od 01.09.2013 r. do 30.06.2015 r.
 
Celem głównym projektu było zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych dla 40 dzieci w wieku 3-4 lat w Pliszczynie w okresie  do 31.07.2014 roku.
 
Celem szczegółowym projektu było zwiększanie jakości infrastruktury oświatowej do 30.06.2015 roku i zwiększanie potencjału rozwojowego 40 dzieci do 30.06.2014 roku, oraz zwiększenie zaangażowania rodziców w edukację  i wychowanie przedszkolne dzieci do 30.06.2015 r.
 
Grupa docelowa: 40 dzieci (25 miejsc przedszkolnych) z obwodu Szkoły Podstawowej w Pliszczynie w wieku 3-4 lat.
 
Całkowita kwota projektu: 647 084, 22 PLN
 
Wartość dofinansowania: 572 971,59 PLN
 
UNIA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Przedszkole Pliszka w Pliszczynie funkcjonuje od 2013 roku. W jednej grupie przedszkolnej pod opieką dwóch nauczycielek przebywa 25 dzieci w godzinach od godziny 6:30 do 16:30. Wykwalifikowana kadra wspiera dzieci w dążeniu do samodzielności W codziennych zajęciach przedszkolaków uwzględniana jest gimnastyka korekcyjna i język angielski. Dzieci korzystają z pomocy logopedy.
Dostosowane do potrzeb najmłodszych pomieszczenia Szkoły Podstawowej w Pliszczynie zachęcają do twórczej zabawy i odkrywania świata. Są przestronne i kolorowe. Dzieci bawią się na dużym boisku sportowym i dobrze wyposażonym placu zabaw.
 
Przedszkole Samorządowe w Turce
Filia Przedszkola w Pliszczynie-Pliszka
Kolonia Pliszczyn 100
20-258 Lublin
Tel: 530-590-598
 
Znajdziesz nas na:
 
Powrót