Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne Program Operacyjny Kapitał Ludzki Przedszkole w Łuszczowie, Filia...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Przedszkole w Łuszczowie, Filia Samorządowego Przedszkola w Turce

Przedszkole w Łuszczowie, Filia Samorządowego Przedszkola w Turce

Logo TYGRYSEK PRZEDSZKOLENr projektu: POKL.09.01.01-06-022/13

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Numer i nazwa Działania: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Numer i nazwa Poddziałania:9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji projektu: Od 01.09.2013 r. do 30.06.2015 r.

Celem głównym projektu było zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych dla 20 dzieci w wieku 3-4 lat w Łuszczowie w okresie do 30.06.2015 roku

Celem szczegółowym projektu było zwiększanie jakości infrastruktury oświatowej do 30.06.2015 roku  i zwiększanie potencjału rozwojowego 20 dzieci do 30.06.2014 roku,
oraz zwiększenie zaangażowania rodziców w edukację i wychowanie przedszkolne dzieci
do 30.06.2015 r.

Grupa docelowa:  20 dzieci (15 miejsc przedszkolnych) z obwodu Szkoły Podstawowej
w Łuszczowie w wieku 3-4 lat.

Całkowita kwota projektu: 578 620,32 PLN

Wartość Dofinansowania: 491 827, 27 PLN

UNIA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNYProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


W przedszkolu pracuje dwóch nauczycieli oraz pomoc nauczyciela. Codzienne prowadzone są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze oraz zabawy na świeżym powietrzu. Dodatkowo prowadzona jest gimnastyka, język angielski oraz logopedia.

Sale zajęć dla dzieci są wszechstronne, funkcjonalne, przytulnie i bezpiecznie urządzone, wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne i sprzęt do zabaw. Przedszkole posiada własną szatnię, łazienkę i sanitariaty. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30. Czas pracy przedszkola odpowiada potrzebom rodziców, co zostało potwierdzone w przeprowadzonych ankietach. W przedszkolu panuje życzliwa i wesoła atmosfera sprzyjająca zabawie i pracy.

Kontakt:
Przedszkole "Tygrysek" w Łuszczowie Drugim
Łuszczów Drugi 102, 20-258 Jakubowice Murowane
przedszkole.luszczow@o2.pl

znajdziesz nas na:

Ikona Facebook

https://www.facebook.com/search/top/?q=Przedszkole%20Stokrotka%20w%20%C5%82uszczowie

 

Powrót