Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne Program Operacyjny Kapitał Ludzki Chwytaj szansę
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Chwytaj szansę

Chwytaj szansę

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 
Numer i nazwa Priorytetu: VII Promocja integracji społecznej
 
Numer i nazwa Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
 
Numer i nazwa Poddziałania: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Okres realizacji projektu: od 2008 r. do 2013 roku
 
Wnioskodawca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
 
Całkowita kwota projektu:
 
Rok 2008 łączna kwota projektu - 73 354,24 PLN, dofinansowanie z EFS i budżetu państwa - 65 651,24 PLN, wkład własny - 7 703 PLN
Rok 2009 łączna kwota projektu -  116 007,50 PLN, dofinansowanie z EFS i budżetu państwa - 103 815,95 PLN, wkład własny - 12 191,55 PLN
Rok 2010 łączna kwota projektu -  180 845,90 PLN, dofinansowanie z EFS i budżetu państwa - 161 957 PLN, wkład własny - 18 988,90 PLN
 
Logotypy dofinansowania UNIA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Powrót