Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne Państwowy Fundusz  Celowy w ramach... Przebudowa (modernizacja) drogi...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Państwowy Fundusz  Celowy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Flaga polski i godło

Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 106113L, od km 0+000,00 do km 0+776,00 w miejscowości Bystrzyca, gmina Wólka

Nazwa Programu: Państwowy Fundusz Celowy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Kwota dofinansowania: 223 924,00 zł

Koszt kwalifikowany realizacji zadania: 223 924,00 zł

Kwota udziału własnego: 223 925,84 zł

Umowa o dofinansowanie projektu: umowa nr 1263 z dnia 04.12.2020

Cel projektu: Usprawnienie ruchu drogowego i poprawa bezpieczeństwa ruchu

Zakres rzeczowy zadania:

Przebudową objęty został odcinek drogi o długości blisko 800 m, łączący miejscowości Bystrzyca i Łuszczów Pierwszy. Inwestycja swoim zakresem obejmowała wykonanie poszerzenia na części drogi, wykonanie nawierzchni bitumicznej składającej się z warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4cm oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, wykonanie poboczy przy użyciu kruszywa mineralnego o szerokości 0,5m na odcinku przylegającym do ścieżki rowerowej i 0,75m na pozostałych odcinkach. Wzdłuż przebudowanej drogi istnieje ścieżka rowerowa, zapewniająca bezpieczne poruszanie się rowerzystów. Zadanie zrealizowano zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Okres realizacji projektu: 12.05.2020r. - 13.11.2020r.

Logo Fundusz Dróg Samorządowych

 

 

Powrót