Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne Państwowy Fundusz  Celowy w ramach... Przebudowa ciągu dróg gminnych...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Państwowy Fundusz  Celowy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Flaga polski i godło

Przebudowa ciągu dróg gminnych 107398L ul. Borówkowa i 112416L ul. Malinowa w miejscowości Turka

Nazwa Programu: Państwowy Fundusz  Celowy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Kwota dofinansowania: 320 480,00 PLN

Koszt kwalifikowany realizacji zadania: 640 961,61 PLN

Kwota udziału własnego: 320 481,61 PLN

Umowa o dofinansowanie projektu: umowa nr 1103 z dnia 16.09.2019 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 29.11.2019 r.

Cel projektu: Usprawnienie ruchu drogowego i poprawa bezpieczeństwa ruchu

Zakres rzeczowy zadania:

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej nr 107398L(ul. Borówkowa) na odcinku od km rob. 0+005,65 do km rob. 0+168,6 oraz przebudowę (modernizację) drogi gminnej nr 112416L(ul. Malinowa) w osiedlu Borek w miejscowości Turka na odcinku od km rob. 0+002,50 do km rob. 0+167,00 wraz z przebudową skrzyżowania drogi nr 107398L z drogą nr 112416L. W ramach zadania poszerzono drogę do 5 m. Wykonano 2 warstwy z betonu asfaltowego, wykonano chodniki o szerokości od 1,5 do 2 m odizolowane od jezdni pasem zieleni o szerokości 2 m. Wykonano odwodnienie przedmiotowych dróg oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome.

 

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. - 29.11.2019 r.

Logo Fundusz Dróg Samorządowych

Powrót