Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne Państwowy Fundusz  Celowy w ramach... Przebudowa drogi nr 112469 L od km...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Państwowy Fundusz  Celowy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Flaga polski i godło

Przebudowa drogi nr 112469 L od km 0+008,30 do km 0+525,67 w miejscowości Łuszczów Drugi gmina Wólka

 

Nazwa Programu: Państwowy Fundusz  Celowy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Wartość zadania: 370 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 185 000,00 zł

Umowa o dofinansowanie projektu: umowa nr 309 z dnia 28.04.2020 r.

Cel projektu: Usprawnienie ruchu drogowego i poprawa bezpieczeństwa ruchu

Zakres prac objął między innymi:

  • roboty rozbiórkowe,

  • wykonanie nawierzchni bitumicznej  jezdni drogi gminnej nr 112469L o szerokości  5,0 m,

  • wykonanie obustronnych poboczy ulepszonych kruszywem łamanym gr. 15 cm o szerokości 2x0,75 m,

  • przebudowę zjazdów indywidualnych poprzez ich utwardzenie kruszywem łamanym gr. 15 cm,

  • wykonanie zjazdów na drogi gminne wewnętrzne o nawierzchni bitumicznej,

  • wykonanie przepustu rurowego pod koroną drogi gminnej w km 0+198,73 o śr. 60 cm,

  • przebudowę systemu odwodnienia poprzez wykonanie rowów przydrożnych otwartych,

  • umocnienie skarp rowów poprzez humusowanie i obsianie mieszanką traw,

  • wykonanie oznakowania pionowego,

  • zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych i energetycznych rurą dwudzielną.

 

Okres realizacji projektu: 16.04.2020 r. - 17.07.2020 r.

Logo Fundusz Dróg Samorządowych

Powrót