Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne NFOŚiGW WFOŚiGW Bezpieczne usuwanie i...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

NFOŚiGW WFOŚiGW

Bezpieczne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wólka w 2017 r.

Bezpieczne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wólka w 2017 r.

Gmina Wólka informuje, że realizacja zadania pn.”Bezpieczne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wólka w 2017” była dotowana na podstawie umowy nr 109/2017/D/OZ z dnia 26.04.2017 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Kwota dofinansowania obejmuje 73,5% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 36,75% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 36,75% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Powrót