Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne Program Operacyjny Kapitał Ludzki Przedszkole Tęczowy Zakątek w...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Przedszkole Tęczowy Zakątek w Świdniku Małym, Filia Samorządowego Przedszkola w Turce

Przedszkole Tęczowy Zakątek w Świdniku Małym, Filia Samorządowego Przedszkola w Turce

Logo Tęczowy zakątekNr projektu: POKL.09.01.02-06-032/12
 
Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 
Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
 
Numer i nazwa Działania: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
 
Numer i nazwa Działania: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
 
Okres realizacji projektu: Od 01.08.2012 r. do 31.07.2014 r.
 
Celem głównym projektu było zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych dla 15 dzieci w wieku 3-4 lat w Świdniku Małym w okresie do 31.07.2014 roku.
 
Celem szczegółowym projektu było zwiększanie jakości infrastruktury oświatowej do 31.07.2014 roku i zwiększanie potencjału rozwojowego 15 dzieci do 31.07.2014 roku, oraz zwiększenie zaangażowania 30 rodziców w edukację i wychowanie przedszkolne dzieci do 31.07.2014 r.
 
Grupa docelowa: 15 dzieci (15 miejsc przedszkolnych) z obwodu Szkoły Podstawowej w Świdniku Małym w wieku 3-4 lat (9 chłopców i 6 dziewczynek).
 
Całkowita kwota projektu: 530 517,54 PLN
 
Wartość Dofinansowania: 491 219,95 PLN
 
UNIA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
W przedszkolu realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Oprócz tego odbywają się zajęcia z języka angielskiego oraz zajęcia logopedyczne. Przedszkole pracuje w godzinach 6.30-16.30. Opiekę nad dziećmi sprawują dwie nauczycielki oraz pomoc nauczyciela. Do dyspozycji dzieci są dwie przestronne sale, w których odbywają się zajęcia. Ponadto dzieci korzystają również z przedszkolnej szatni oraz z toalety. Nowy plac zabaw oraz dwa boiska pozwalają na aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.
 
Kontakt:
Przedszkole "Tęczowy Zakątek" w Świdniku Małym
Świdnik Mały 39
Tel. 502 473 659

znajdziesz nas na:

Ikona Facebook
 
 
Aktualności Tęczowy Zakątek - Kliknij tutaj
Powrót