Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Ćwiczenia czynią Mistrza” -...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

„Ćwiczenia czynią Mistrza” - indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas 1-3 w Gminie Wólka

„Ćwiczenia czynią Mistrza” - indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas 1-3 w Gminie Wólka

Nr projektu: POKL.09.01.02-06-249/11

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Numer Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Numer i Nazwa Działania: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Numer i Nazwa Poddziałania: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji: 1.08.2012 r. – 31.07.2013 r.

Kwota dofinansowania: 144 793,85 zł

Celem ogólnym projektu było: Wsparcie w okresie 1.08.2012 - 31.07.2013 indywidualnego rozwoju uczniów klas 1-3 pięciu szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Wólka, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.  

Zajęciami projektowanymi objęci byli uczniowie klas 1-3 wszystkich szkół podstawowych.

Oferowane były następujące zajęcia:

 1. Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym
  1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożone dysleksją – 2 grupy po 3 osoby, 1 grupa 4osobowa. Łącznie zrealizowanych będzie 108 godzin.
  2. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy – 1 grupa 4osobowa i 1 grupa 2osobowa. Łącznie do realizacji 72 godziny.
  3. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 2 grupy po 8 osób i 1 grupa 9osobowa. Łącznie do realizacji 72 godziny.
 2. Szkoła Podstawowa w Turce
  1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożone dysleksją – 1 grupa 7osobowa i 1 grupa 8osobowa. Łącznie do realizacji 72 godziny.
  2. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy – 4 grupy po 4 osoby. Łącznie do realizacji 120 godzin.
  3. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 2 grupy po 6 osób i 1 grupa 10osobowa. Łącznie do realizacji 120 godzin.
 3. Szkoła Podstawowa w Łuszczowie
  1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożone dysleksją – 2 grupy po 6 osób, 1 grupa 7osobowa. Łącznie zostanie zrealizowanych 130 godzin.
  2. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy – 2 grupy po 3 osoby, 1 grupa 4osobowa. Łącznie zrealizowanych zostanie 130 godzin.
  3. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 3 grupy po 5 osób, 1 grupa 8osobowa. Łącznie zrealizowanych zostanie 130 godzin.
 4. Szkoła Podstawowa w Sobianowicach
  1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożone dysleksja – 3 grupy po 3 osoby; 1 grupa 4osobowa. Łącznie zrealizowanych zostanie 120 godzin.
  2. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy – 3 grupy po 4 osoby i 1 grupa 3osobowa. Łącznie zrealizowanych zostanie 120 godzin.
  3. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 2 grupy po 4 osoby i 2 grupy po 5 osób. Łącznie zrealizowanych zostanie 120 godzin.
  4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – 1 grupa, 9 osób. Łącznie zrealizowanych zostanie 30 godzin zajęć. Dzieci wezmą udział w wycieczce doCentrum Kopernika w Warszawie.
 5. Szkoła Podstawowa w Pliszczynie
  1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożone dysleksją – 4 grupy po 4 osoby i 1 grupa 5osobowa. Łącznie do zrealizowania 150 godzin.
  2. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy – 3 grupy po 4 osoby i 2 grupy po 3 osoby. Łącznie zostanie zrealizowanych 150 godzin.
  3. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 3 grupy po 3 osoby i 1 grupa 4osobowa. Łącznie zostanie zrealizowanych 150 godzin.
 6. Ponadto dla wszystkich dzieci korzystających z zajęć z gimnastyki korekcyjnej przewidziano wsparcie w postaci 20 godzin gimnastyki korekcyjnej prowadzonej na basenie.

UNIA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powrót