Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne Program Operacyjny Kapitał Ludzki Diagnozuj, Debatuj, Decyduj – 3D...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Diagnozuj, Debatuj, Decyduj – 3D Tarczy Sobieskiego

Diagnozuj, Debatuj, Decyduj – 3D Tarczy Sobieskiego

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Z dniem 21 stycznia 2014 roku Gmina Wólka przystąpiła do realizacji projektu  pt. ”Diagnozuj, Debatuj, Decyduj – 3D Tarczy Sobieskiego” Do realizacji projektu włączyły się 3 partnerskie Gminy: Piaski, Gorzków i Spiczyn a także Instytut Adaptacji Kulturowej i Językowej Katarzyna Sieńko.

Liderem projektu zostało Stowarzyszenie Ekologiczny Klub UNESCO Pracownia na rzecz Bioróżnorodności.

Celem głównym projektu była poprawa współpracy jednostek samorządu i organizacji pozarządowych.

Działania w ramach zadań projektu przewidywały:

  • szkolenia i warsztaty dla przedstawicieli NGO i JST oraz mieszkańców Gmin,
  • model partycypacyjny,
  • wdrożenie standardów współpracy JST i NGO w partnerskich Gminach,
  • ujednolicenie i upowszechnienie standardów na Szlaku Jana III Sobieskiego w tym
    spotkania robocze i konferencje.

W ramach projektu realizowany był Program Inicjatyw Najmniejszych (PIN). Celem Głównym Programu PIN było zwiększenie roli grup nieformalnych/mieszkańców we współpracy JST i NGO na Szlaku Jana III Sobieskiego.

W programie mogły brać udział grupy składające się z 3 osób zamieszkałych na terenie gmin Szlaku Jana III Sobieskiego, a inicjatywy realizowane w ramach programu musiały mieć charakter lokalny, o dużym znaczeniu dla mieszkańców i spraw wspólnych. Przykładowo: wspólna przestrzeń, wspólna sprawa dla rozwoju dzieci jak np. sport, zajęcia aktywizacyjne,  wspólna sprawa dla udziału w życiu osób starszych. Grupy mogły liczyć na dofinansowanie projektów o wartości 1,5-2 tys. zł.

Grupa docelowa: Projekt skierowany był do mieszkańców, organizacji pozarządowych i samorządów 6 Gmin Szlaku Jana III Sobieskiego ( Wólka, Piaski, Gorzków, Spiczyn, Mełgiew, Rybczewice).

Okres realizacji projektu: do 30 czerwca 2015 r.

UNIA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powrót