Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne Państwowy Fundusz  Celowy w ramach... Przebudowa ciągu dróg wewnętrznych na...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Państwowy Fundusz  Celowy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Flaga polski i godło

Przebudowa ciągu dróg wewnętrznych na działce ewidencyjnej nr 1273/14 w miejscowości Turka odcinek 1 i 4

Nazwa Programu: Państwowy Fundusz  Celowy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Kwota dofinansowania: 431 833,00 PLN

Koszt kwalifikowany realizacji zadania: 897 642,49 PLN

Kwota udziału własnego: 465 809,49 PLN

Umowa o dofinansowanie projektu: Umowa nr 1104 z dnia 16.09.2019 r oraz Aneks nr 1 z dnia 29.11.2019

Cel projektu: Usprawnienie ruchu drogowego i poprawa bezpieczeństwa ruchu

Zakres rzeczowy zadania:

Przebudowa przedmiotowych dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Turka na działce o nr ewidencyjnym 1273/14 swoim zakresem obejmuje: roboty rozbiórkowe, przebudowę jezdni przedmiotowych dróg gminnych wewnętrznych na nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,0 m, wykonanie chodnika lewostronnego o szerokości 1,5 m i nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm przy krawędzi jezdni drogi gminnej wewnętrznej, wykonanie przy krawędzi jezdni pobocza utwardzonego kruszywem łamanym gr. 15 cm o szerokości 0,75 m, przebudowę włączenia drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1273/14 do drogi gminnej o nr ewid 112461L poprzez: korektę zaokrągleń wewnętrznych krawędzi pasów ruchu dla pojazdów skręcających w prawo wraz z uzupełnieniem nawierzchni bitumicznej, regulację wysokościową istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej poprzez ułożenie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie przy krawędzi jezdni pobocza utwardzonego kruszywem kamiennym gr. 15 cm o szerokości 0,75 m. wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (barwy czerwonej), wykonanie dojść do posesji z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm, wykonanie studni szczelnych betonowych o średnicy Ø1,0 m wraz z krawężnikowymi studniami odwadniającymi, umocnienie skarp i opasek gruntowych poprzez humusowanie i obsianie mieszanką traw, zabezpieczenie kabli sieci energetycznej osłonowymi rurami dwudzielnymi Ø110 mm, ułożenie rury osłonowej A 160 PS pod kabel internetowy, regulacja wysokościowa studni i studzienek elementów infrastruktury technicznej, wykonanie oznakowania poziomego, ustawienie znaków pionowych.

Okres realizacji projektu: 2.10.2019 r. - 12.12.2019 r.

 

Logo Fundusz Dróg Samorządowych

Powrót