Tutaj jesteś Turystyka Walory przyrodnicze

Walory przyrodnicze

Walory przyrodnicze

 

Na szczególną uwagę zasługuje teren Gminy Wólka ze względów przyrodniczych (stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt), krajobrazowych, kulturowych. Można wyróżnić kilka niezwykle ciekawych miejsc, które być może w przyszłości zostaną objęte ochroną ze względu na konieczność zachowania niezwykłej bioróżnorodności gminy. Przyrodnicze zalety gminy Wólka są szczególnie istotne turystycznie, co widoczne jest w dużej popularności tych okolic w ruchu turystycznym mieszkańców Lublina i nie tylko. Obszar gminy, z uwagi na swoje niezwykle ciekawe zasoby historyczne i przyrodnicze przy jednoczesnej bliskości od miasta, jest docelowym punktem pieszych oraz rowerowych wycieczek licznych mieszkańców miasta.

Na szczególną uwagę na terenie Gminy Wólka ze względów przyrodniczych zasługują:

 

Walory przyrodnicze

Powrót