Tutaj jesteś Turystyka Walory przyrodnicze
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Walory przyrodnicze

Na szczególną uwagę zasługuje teren Gminy Wólka ze względów przyrodniczych (stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt), krajobrazowych, kulturowych. Można wyróżnić kilka niezwykle ciekawych miejsc, które być może w przyszłości zostaną objęte ochroną ze względu na konieczność zachowania niezwykłej bioróżnorodności gminy. Przyrodnicze zalety gminy Wólka są szczególnie istotne turystycznie, co widoczne jest w dużej popularności tych okolic w ruchu turystycznym mieszkańców Lublina i nie tylko. Obszar gminy, z uwagi na swoje niezwykle ciekawe zasoby historyczne i przyrodnicze przy jednoczesnej bliskości od miasta, jest docelowym punktem pieszych oraz rowerowych wycieczek licznych mieszkańców miasta.

Na szczególną uwagę na terenie Gminy Wólka ze względów przyrodniczych zasługują:

 

Walory przyrodnicze

Powrót