Tutaj jesteś Turystyka Walory przyrodnicze Dolina Ciemięgi
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Walory przyrodnicze

Dolina Ciemięgi

Dolina Ciemięgi to utworzony w 1990 r. obszar chronionego krajobrazu mającego kompleksowo chronić najcenniejsze przyrodniczo tereny Unii Europejskiej. Przebiega przez teren gmin: Niemce, Jastków, Wólka. Zajmuje w całości powierzchnię 2627 ha.

Przedmiotem ochrony jest dolina rzeki Ciemięgi, w której żyją m.in. pstrągi. Dolina Ciemięgi to nadzwyczaj ciekawa krajobrazowo dolina rzeczna, wcinająca się na 30-40 m w pokrywę lessową i skały pod nią zalegające. Dolina jest kręta, posiada płaskie dno o zmiennej szerokości 100-500 m, a także strome,
a na niektórych odcinkach bardzo urwiste zbocza. W kilku miejscach zbocza te rozcięte są przez nastrojowe wąwozy lessowe.

W Baszkach i w Pliszczynie wypływają obfite źródła podzboczowe. Występują tu rzadkie gatunki flory stepowej, liczne dzikie ptactwo, jaszczurki, ropuchy, a nawet żmije zygzakowate. Przez obszar ten wytyczony został niebieski szlak rowerowy, pełni on funkcję rekreacyjną dla mieszkańców Lublina.

Powrót