Tutaj jesteś Turystyka Szlaki turystyczne i rowerowe
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Szlaki turystyczne i rowerowe

Przez Gminę Wólka przebiegają turystyczne szlaki rowerowe, które powinny zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wybrednych cyklistów. Już wczesną wiosną rozpoczyna się na tym terenie wzmożony ruch rowerowy, a amatorów rowerowych eskapad spotkać można aż do późnej jesieni.

Dobrze oznakowane trasy wiją się przez najpiękniejsze zakątki gminy:
  • niebieski szlak spacerowy Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Ciemięgi”,
  • czerwona ścieżka rowerowa „Lublin – Wola Uhruska”,
  • żółty szlak „Kaniwola – Szastarka”,
  • oraz szlaki lokalne - „Szlak Zapomnianych Wzgórz” i „Szlak Jana III Sobieskiego”. Powyższe szlaki stały się już popularnym terenem pieszych lub rowerowych wędrówek mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości. Wyjeżdżając z Lublina drogą krajową nr 82 w kierunku Włodawy rozpoczniemy podróż poprzez oznakowane trasy naszej gminy. Każdego roku od wiosny do późnej jesieni obserwujemy wzmożony ruch rowerowy na trasie przebiegających przez gminę Wólka ścieżek rowerowych. Szlaki Lublin – Wola Uhruska i Kaniwola – Szastarka docelowo doprowadzą nas do Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego.
OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU ”DOLINA CIEMIEGI” – oznaczony jako niebieski szlak spacerowy utworzony został w 1990 roku, całkowita powierzchnia wynosi 2627 ha. Głównym walorem atrakcyjności krajobrazu tej doliny rzecznej jest wcinająca się Ciemięga na 30-40 m w pokrywę lessową i zalegające pod nią skały. Na przylegających do niej stokach lessowych rozwinęła się gęsta sieć wąwozów i suchych dolin z ciekawą roślinnością kserotermiczną. Obszar Chronionego krajobrazu „Dolina Ciemięgi” obejmuje dolinę rzeki w jej środkowym i dolnym biegu. Ciemięga jest lewobrzeżnym dopływem Bystrzycy, występuje w niej kilka gatunków ryb – płocie, klenie i karpie. Chociaż miejscami rzeka Ciemięga przypomina niewielki płytki strumyk jest bardzo lubiana przez wędkarzy. Jeśli lubicie Państwo te formę wypoczynku proponujemy zabrać ze sobą wędki na wycieczkę rowerową bądź pieszą. Przebiegający przez naszą gminę turystyczny szlak „Dolina Ciemięgi”, prowadzi przez Wólkę, Jakubowice Murowane i Pliszczyn w kierunku zachodnim, aż do Sadurek w gminie Nałęczów. W miejscowości Jakubowice Murowane możemy zobaczyć ruiny zamku z drugiej połowy XV wieku – aby dojechać do Jakubowic kierujemy się drogą nr 82 na Włodawę, mijamy Wólkę i dawny budynek Urzędu Gminy, powstały jeszcze przed I wojną światową. Jadąc dalej w kierunku Pliszczyna (skręt w lewo w Wólce) możemy zwiedzić utrzymany w dobrym stanie Zespół Dworsko – Parkowy z XIX wieku. Obecnie znajduje się w nim Klasztor o.o. Sercjanów, a w otaczającym go parku zachowały się lipy i sosny wejmutki oznaczone jako pomniki przyrody. Dolina jest dość kręta, na niektórych odcinkach z urwistymi zboczami, są one malowniczo rozcięte przez wąwozy, w Pliszczynie wypływają źródła podzboczowe, z których czerpana jest woda. Na całym terenie „Doliny Ciemięgi” występują rzadkie gatunki flory stepowej, a także liczne dzikie ptactwo, jaszczurki, ropuchy, a nawet żmije zygzakowate. Dominuje tu krajobraz rolniczy z podmokłymi łąkami, najcenniejszymi i zarazem rzadkimi gatunkami roślin występujących tutaj są miedzy innymi – pełnik europejski, wisienka karłowata, kolcowój szkarłatny, ostrożeń warzywny czy lepiężnik różowy. Ciekawostką jest, że wśród zarośli można spotkać, rzadko występującą poza obszarem podgórskim olszę szarą czy brzozę niską.
 
SZLAK JANA III SOBIESKIEGO jest zainspirowany historią, ma na celu ukazanie bogactwo kulturowe i przyrodnicze związane z rodem Sobieskich. Jego główną inicjatywą realizowaną w dziedzinie turystyki przez Gminę Wólka (oraz gminy Rybczewice, Piaski, Mełgiew, Gorzków i Spiczyn) w całej Europie, budowa tego szlaku, który służył będzie szeroko pojętemu rozwojowi wszystkich partnerów, co da szansę na uaktywnienie się wielu podmiotów gospodarczych z terenów partnerstwa. Jest tez szansą na współpracę transgraniczną wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy, a w obliczu perspektyw rozwojowych dla „Szlaku Jana III Sobieskiego” na obszarze Gminy Wólka rozwinie się w przyszłości baza noclegowa dla turystyki, oraz szerokie możliwości widniejących perspektyw rozwojowych dla naszej gminy. Na terenie Gminy Wólka istnieją miejsca historycznie związane z działalnością rodu Sobieskich oraz działaniami samego króla Jana III Sobieskiego. Legenda głosi że kamienna figura św. Jana Nepomucena w miejscowości Sobianowice, ufundowana została jako votum dziękczynne za wygraną bitwę Króla Jana III Sobieskiego z Turkami, stoczoną nad rzeką Bystrzycą. Założeniem merytorycznym istnienia szlaku jest połączenie funkcji turystycznych, marketingowych i promocyjnych, poprzez udzielone wsparcie finansowe przez Norwegię (Norweski Mechanizm Finansowy) umożliwił gminom stworzenie bazy do współpracy transgranicznej z innymi państwami, co przyczyni się do promocji marki lokalnej szlaku.
 
SZLAK ROWEROWY LUBLIN – WOLA UHRUSKA Całkowita długość tego szlaku rowerowego wynosi 110 km, ta ścieżka rowerowa oznaczona jest kolorem czerwonym. Trasa szlaku nie jest trudna, prowadzi w większości przez teren równinny, a nawierzchnie dróg są w dobrym stanie. Szlak docelowo prowadzi do Pojezierza Łęczynsko-Włodawskiego, w Gminie Wólka trasa przebiega Doliną Ciemięgi przez Jakubowice Murowane, Pliszczyn, Łysaków, Sobianowice i Bystrzycę. Przemierzając ten szlak rowerowy, w miejscowościach naszej gminy możemy znaleźć cos atrakcyjnego pod względem historycznym lub przyrodniczym. Na tym szlaku w Sobianowicach i Pliszczynie napotkamy wąwozy lessowe (modelowane przez lata procesów erozji i sufozji) W miejscowości Sobianowice nosi on potoczną nazwę „Poprzeczne Doły” jego powierzchnia wynosi 4,56 ha. Urokliwa charakterystyka tego terenu pozwala na organizowanie w nim ekstremalnych ekspedycji rowerowych czy spacerów po otaczającym wąwozie, który zaprowadzi nas na najwyższe wzniesienie zwane przez okolicznych mieszkańców „Łysą Górą” (199 m n.p.m.). Widok z tej góry pozwoli nam zobaczyć panoramę okolicznych miejscowości. Wąwóz w Pliszczynie został przystosowany do turystyki rowerowej – wzmocniono, oraz zabezpieczono jego ściany lessowe. Jadąc dalej warto zatrzymać się w Bystrzycy gdzie zachowały się dwa godne uwagi obiekty – kościół późnobarokowy z lat 1709-1921 pod wezwaniem Wniebowzięcia Marii Panny z głównym drewnianym rokokowym ołtarzem, bocznymi malowanymi ołtarzami z tego samego okresu, oraz zabytkowymi organami z XVIII wieku. Drugim zabytkowym obiektem jest Zespół Pałacowo – Dworski w Bystrzycy z parkiem z 1791 roku, obecnie znajduje się Szlak turystyczny - Zapomnianych Wzgórz.