Tutaj jesteś Turystyka Walory przyrodnicze Wzniesienie na polach Sobianowic
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Walory przyrodnicze

Wzniesienie na polach Sobianowic

Wzniesienie 199 m n.p.m. na polach Sobianowic na południe od „Poprzecznych dołów” o powierzchni 0,99 ha potocznie zwane jest „Łysą Górą”. Miejsce to jest niezwykłym punktem widokowym, z którego obserwować można panoramę Sobianowic, Turki, osiedla Borek, a nawet Łuszczowa. Znajdujemy tu rzadkie gatunki roślin kserotermicznych, w tym m.in. kosaćca syberyjskiego. Na wymienionym terenie stwierdzono występowanie 152 gatunków roślin naczyniowych w większości gatunków typowych dla ciepłolubnych zbiorowisk murawowych i zaroślowych Wyżyny Lubelskiej.
Powrót