Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Odpady komunalne Miejsce zagospodarowania odpadów...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Miejsce zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wólka

W roku 2021 odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wólka zostały zagospodarowane w następujących  instalacjach: 

 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

 1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. - Dział Utylizacji Odpadów w Starej Wsi, 21-010 Łęczna
 2. KOM – EKO S.A. 20-424 Lublin, ul. Wojenna 3 20-424 Lublin
 3. Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o., Żołnierzy Win 22, Włodawa
 4.  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli · ul. Komunalna 1 37-450 Stalowa Wola

Bioodpady stanowiące odpady komunalne:

 1. KRASEKO Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych, Wincentów 1, 22-302 Siennica Nadolna
 2. Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o., Żołnierzy Win 22, Włodawa
 3. KOM – EKO S.A. 20-424 Lublin, ul. Wojenna 3 20-424 Lublin
 4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. - Dział Utylizacji Odpadów w Starej Wsi, 21-010 Łęczna

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania:

 1. 1Składowisko Odpadów komunalnych „Rokitno”, 21-100 Lubartów Rokitno
 2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o. , Dział Utylizacji Odpadów w Starej Wsi, 21-010 Łęczna
 3. Składowisko Odpadów w Charzewicach, 32-840 Charzewice
 4. Ekoland Polska S. A. Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Piaski” 23-200 Kraśnik, Lasy, ul. Jodłowa 70

 

Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot odbierający odpady  komunalne od właścicieli nieruchomości był obowiązany do dnia 6 września 2019 r. do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Gmina Wólka zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2012r., poz. 2590 z późn. zm.) – uchwała Nr XXIV/396/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012r. wchodziła w skład Regionu Centralnego, w którym regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) prowadzona przez Zakład Zagospodarowania Odpadów KOM-EKO S.A. w Lublinie