Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Odpady komunalne Miejsce zagospodarowania odpadów...

Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wólka zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania to:

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – MBP

Zakład Zagospodarowania Odpadów, 20-234 Lublin, ul. Metalurgiczna 17a

KOM-EKO S.A. Lublin, 20-234 Lublin, ul. Wojenna 3