Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Odpady komunalne Informacja o zbierających zużyty...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady rolnicze

 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit d, e, f ustawy z dnia 13 września 1996 r. „o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 2010 z późn. zm.) Urząd Gminy Wólka zamieszcza informacje dotyczące odpadów:
 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:

 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) świadczy usługi w każdą sobotę w godzinach od 10:00 do 18:00. W przypadku, gdy dzień świąteczny wypada w sobotę dniem odbioru odpadów komunalnych będzie poprzedzający dzień roboczy.
 
PSZOK jest zobowiązany do nieodpłatnego odbierania co najmniej następujących odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.
 
PSZOK mieści się pod adresem: ul. Brzozowa 32, 20-258 Lublin w m. Turka.
 
PSZOK prowadzi firma Transport Drogowy i Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych, Artur Cios ul. Bukowa 12, 21-020 Milejów.
 

Odpady rolnicze:

 
EastEco Daniel Czyżak: ul. Podleśna 42, 21-512 Zalesie k. Białej Podlaskiej, tel. 514687876, www.easteco.pl
(folie rolnicze- po sianokiszonce, kukurydzy, truskawkach, pieczarkach, po nawozach, tunelach, sznurki do snopowiązałki, opakowania po chemii gospodarczej)
 
REMONDIS Sp. z o.o.: ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza, świadczy usługę odbioru i zagospodarowania odpadów z opakowań tworzyw sztucznych, pochodzących m.in.  z działalności rolniczej. Są to m.in.: sznurki i siatki rolnicze, folie rolnicze (po sianokiszonce, tunelach ogrodowych), worki typu big-bag, opakowania po nawozach oraz środkach ochrony roślin. Minimalna ilość jednorazowego transportu wynosi 500 kg, dlatego  zaleca się zbiórkę większej  ilości odpadów w ustalonym miejscu, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z firmą pod nr tel.: +48 501 230 542.
 
 
 
PPHU T-R BUD TOMASZ SIWIEC: Zawada 63, 24-160 Wąwolnica, woj. lubelskie, prowadzi działalność z zakresu nieodpłatnego odbioru i zagospodarowania odpadów typu:  folie po sianokiszonce (folie po balotach), worki po nawozie, worki typu Big-Bag (firma nie odbiera folii czarnej i czarno-białej). Odbiorca wystawia kartę przekazania odpadu. Mile widziany transport we własnym zakresie, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr tel.:+48 691 122 383
 
Lub – Eko- Plus: ul. Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin - folia odpadowa (niezanieczyszczona), sznurek, opony powstające w gospodarstwach rolnych tel. 502636439
 
Dział Utylizacji Odpadów: Stara Wieś, 21-010 Łęczna - folia odpadowa (niezanieczyszczona) tel. 817520646
 
P.W. Skoczylas Maciej Skoczylas: ul. Fabryczna 16, 24-320 Poniatowa - opony rolnicze tel. 691370360
 

Opony:

 
Orzeł S.A. ul. Przemysłowa 50, 24-320 Poniatowa, tel. 667 713 999,
(transport we własnym zakresie)
 
Recykl Organizacja Odzysku S.A. ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. 667 955 230, 667 955 016 (transport we własnym zakresie)
 
Punkt przyjęcia opon do utylizacji Paweł Drumlak, ul. Kunickiego 57, 20-422 Lublin, tel. 500 387 337
 

Odpady mechaniki pojazdowej:

 
Eko Prim Sp. z o.o. ul. Metalurgiczna 17H, 20-234 Lublin, tel. 817490926, www.ekoprim.pl
(tworzywa sztuczne, szyby, płyny eksploatacyjne, filtry paliwa- oleju i powietrza, czyściwo, opakowania po olejach i płynach oraz odbiór m.in.: zaolejonych wód, emulsji olejowych, szlamów, odpadów ciekłych, farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, benzyn, ubrań roboczych)