Tutaj jesteś Aktualności Gospodarowanie odpadami Ogłoszenie o zmianach w zasadach...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Gospodarowanie odpadami

Napis na zielonym tle - Informacja dla mieszkańców

Ogłoszenie o zmianach w zasadach odbioru odpadów

09.10.2020
W związku z wejściem w życie uchwał Rady Gminy Wólka nr XXVII.161.2020 i nr XXVII.162.2020 z dnia 31 sierpnia 2020r. zmieniły się zasady odbioru następujących odpadów:
 1. Odpady frakcji „bio” nie będą odbierane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) ul. Brzozowa 32, 20-258 Turka począwszy od dnia 2 listopada 2020r.,
 2. Odpady frakcji „bio” będą odbierane sprzed nieruchomości w ilości nieograniczonej, spakowane wyłącznie w brązowe pojemniki o pojemności 120l, 240l, 1100l (lub ich wielokrotność). Odpady spakowane w worki nie będą odbierane począwszy od dnia 2 listopada 2020r.
 3. Na PSZOK wprowadzono ograniczenia w przyjmowaniu następujących odpadów:
  1. meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości do 400kg z jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub z jednego lokalu w budynku wielolokalowym w danym roku kalendarzowym,
  2. zużyte opony – do 4 szt. z jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
   z jednego lokalu w budynku wielolokalowym w danym roku kalendarzowym,
  3. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości do 400kg z jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub z jednego lokalu w budynku wielolokalowym, w danym roku kalendarzowym,
 4. Podczas jednej zbiórki objazdowej (wielkogabarytowej), mieszkaniec nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym może przekazać nie więcej jak 3 sztuki odpadów wielkogabarytowych i 4 sztuki zużytych opon na budynek mieszkalny jednorodzinny, zaś mieszkaniec nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, nie więcej jak 3 sztuki odpadów wielkogabarytowych i 4 sztuki zużytych opon na lokal mieszkalny.

Ponadto od 2 listopada 2020r. nie będą rozdawane worki brązowe z uwagi na konieczność oddawania odpadów bio w pojemnikach.

Z przykrością informuję, iż powyższe ograniczenia są spowodowane znacznym wzrostem ilości odpadów przyjmowanych na PSZOK. Wpływ na zwiększenie ilości odpadów ma uszczelnienie systemu gospodarki odpadami w skali całego kraju oraz wprowadzenie ograniczeń w PSZOK-ach na terenie gmin sąsiednich. Ponadto przywożone są odpady (czasem po kilka razy w ciągu dnia) z budowy domów. Odpady z budowy nie są odpadami komunalnymi ujętymi w comiesięcznych opłatach mieszkańców. Za wynajęcie kontenera na odpady z budowy właściciel powinien płacić oddzielnie. Na PSZOK można oddawać jedynie odpady budowlane i rozbiórkowe, które nie pochodzą z robót budowlanych, co do których wymagane jest zgłoszenie do Starostwa, czyli remonty wewnątrz budynków mieszkalnych. Każdy mieszkaniec oddający odpady na PSZOK jest kontrolowany w zakresie uiszczenia opłaty za odpady za ostatni miesiąc i tylko pod takim warunkiem może je oddać. Niestety ww. kategorie odpadów budowlanych nie różnią się fizycznie wyglądem, co jest wykorzystywane przez właścicieli budów.

 

 

Z kolei odpady bio są czasem oddawane przez mieszkańców, którzy zadeklarowali, iż posiadają kompostownik. Konieczność zakupu pojemników na odpady bio ma zapobiec podobnym praktykom.

Odpady wielkogabarytowe i zużyte opony również oddawane są w dużych ilościach. Wiadomość o braku ograniczeń w przyjmowaniu odpadów powoduje, iż oddawaniem odpadów są zainteresowane osoby do tego nieuprawnione. Do oddania partii odpadów wielkogabarytowych o pojemności np.: dwóch ciągnikowych przyczep wystarczy okazanie jednego kwitu za opłatę za ostatni miesiąc.

Ponadto ceny uzyskane w przetargu za poszczególne frakcje odpadów są na tyle wysokie, że przyjmowanie odpadów bez ograniczeń, przy jednoczesnym wykorzystywaniu tej sytuacji przez nieuczciwych mieszkańców oraz braku możliwości pełnej weryfikacji odbiorców naraża budżet gminy na duże straty.

Powyższe ograniczenia wprowadzono po to, by zapobiec wprowadzeniu kolejnych podwyżek stawek za odpady komunalne. Jeżeli skutkiem ograniczenia przyjmowania odpadów będą niższe opłaty ponoszone przez Gminę wprowadzenie podwyższenia stawek opłat dla mieszkańców nie będzie konieczne.

W związku z powyższym proszę Państwa o zrozumienie i akceptację ww. zmian.

 

 
Edwin Gortat
Wójt Gminy Wólka
 
 
Powrót