Tutaj jesteś Urząd Gminy Skarbnik

Skarbnik Gminy Wólka

Agnieszka Grobelska

Kontakt:
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

tel. komórkowy: 782 333 200
tel. 81 478 17 51
fax. 81 746 50 01

 

Do zakresu zadań Skarbnika należy:

  • wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
  • kierowanie pracą Referatu Finansowego,
  • nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,
  • kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
  • współdziałanie w opracowywaniu budżetu,
  • współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
  • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń i upoważnień Wójta.