Tutaj jesteś Urząd Gminy Kierownictwo Urzędu Sekretarz
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Sekretarz Gminy Wólka

Anna Kruk

 

Kontakt:

Jakubowice Murowane 8

20-258 Jakubowice Murowane

 

tel.  81 478 17 67

tel. komórkowy: 885 420 921

fax. 81 746 50 01

 

Sekretarz Gminy organizuje warunki sprawnego funkcjonowania urzędu. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 • Zapewnienie działania urzędu i zgodności wydawanych decyzji z obowiązującymi przepisami prawa.

 • Organizacja pracy Urzędu Gminy i koordynowanie działań podejmowanych przez komórki organizacyjne.

 • Nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,

 • Wydawanie wszelkich zaświadczeń i poświadczeń urzędowych.

 • Przedstawianie Wójtowi propozycji do określenia zakresów czynności pracowników urzędu,

 • Przedstawianie Wójtowi propozycji do projektu budżetu.

 • Zapewnienie przestrzegania tajemnicy służbowej przez pracowników Urzędu.

 • Zapewnienie skuteczności sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym.

 • Inicjowanie i tworzenie warunków podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych.

 • Organizowanie współdziałania z sołectwami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi gminy.

 • Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.

 • Prowadzenie ewidencji umów.

 • Prowadzenie ewidencji pracowników i wykazu stanowisk wymienionych w art. 41 ust. 4 ustawy o emeryturach pomostowych.

 • Prowadzenie ewidencji zarządzeń.

 • Prowadzenie spraw z zakresu oświadczeń majątkowych.

 • Prowadzenie dziennika kontroli zewnętrznych.

 • Prowadzenie, koordynowanie i nadzór nad kontrolą zarządczą.

 • Skuteczne informowanie Referatu Finansowego w zakresie spraw kierowanych do egzekucji.

 • Współpraca z Referatem Promocji.

 • Organizowanie i koordynowanie zadań obronnych wykonywanych przez Urząd, wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej  oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.