Tutaj jesteś Urząd Gminy Struktura Urzędu
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Struktura Urzędu

W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i stanowiska pracy:

Wójt Gminy Wólka

Zastępca Wójta Gminy Wólka

Sekretarz Gminy Wólka

Skarbnik Gminy

 

Referat Finansowy

 

Skarbnik Gminy pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Referatu

 

Główny Księgowy Urzędu Gminy

Zastępca Głównego Księgowego Urzędu Gminy

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków osób fizycznych: od nieruchomości, rolnego i leśnego jednostek pomocniczych od numeru 07 do 19

Stanowisko pracy ds. podatków od osób prawnych i podatków od: środków transportu od osób fizycznych i prawnych

Stanowisko pracy ds. egzekucji podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od osób fizycznych i prawnych, egzekucji podatku od środków transportowych i zwrotu podatku akcyzowego

Stanowisko pracy ds. wydatków budżetowych i naliczonego podatku VAT, środków trwałych oraz ewidencji podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych

Stanowisko pracy ds. wynagrodzeń, rozliczeń z ZUS, rozliczeń PDOF z urzędami skarbowymi i operacji kasowych

Stanowisko pracy ds. opłat za odpady komunalne, egzekucji opłat za odpady komunalne oraz weryfikacji dotacji udzielanych z budżetu gminy

Stanowisko pracy ds. podatku VAT i jednolitego pliku kontrolnego

Stanowisko pracy ds. ewidencji księgowej wydatków szkół i przedszkoli, planowania dochodów i wydatków, rozliczeń dotacji oraz ewidencji środków trwałych w jednostkach oświatowych

Stanowisko pracy ds. rachuby płac pracowników jednostek oświatowych, rozliczeń z ZUS i z Urzędem Skarbowym PDOF

Stanowisko pracy ds. ewidencji księgowej dochodów, wydatków oraz sprawozdawczości jednostek oświatowych

 

Referat Planowania i Środowiska

 

Kierownik Referatu Planowania i Środowiska 

Stanowisko pracy ds. gospodarki wodno - kanalizacyjnej i ochrony środowiska

Stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem komunalnym, geodezji i architektury oraz planowania przestrzennego 

Stanowisko pracy ds. rolnictwa i ochrony środowiska

 

 

Referat Infrastruktury

 

Kierownik Referatu Infrastruktury

 

Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i nadzoru nad pracownikami obsługi

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. funduszy zewnętrznych

Stanowisko pracy ds. drogownictwa

Stanowisko pracy ds. opłat i inwestycji

Stanowisko pracy - Pomoc administracyjna

 

 

Referat Obywatelski

 

Kierownik Referatu Obywatelskiego

 

Stanowisko pracy ds. obronnych, zarządzania kryzysowego

Stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej i archiwum zakładowego

Komendant Gminny Ochrony Ppoż

Stanowisko pracy ds. obsługi interesanta

Stanowisko pracy ds. Informatyki

Wieloosobowe stanowisko pracy - Opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły

Stanowisko pracy - Kierowca autobusu

 

 

Referat Promocji

 

Kierownik Referatu Promocji

 

Stanowisko pracy ds. administracyjno - gospodarczych

Stanowisko pracy ds. kultury i rozwoju

Stanowisko pracy - Pomoc administracyjna

 

 

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Podinspektor Urzędu Stanu Cywilnego

 

Samodzielne stanowisko pracy

 

Stanowisko pracy ds. Rady Gminy i kadr