Tutaj jesteś Urząd Gminy Kierownictwo Urzędu Wójt Gminy
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Wójt Gminy Wólka

Edwin Gortat

 

Kontakt:

Jakubowice Murowane 8

20-258 Jakubowice Murowane

 

tel. 81 478 17 50

tel. komórkowy: +48 603 208 002

fax. 81 746 50 01

 

Do wyłącznej kompetencji Wójta należy:

 • Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz.

 • Wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej.

 • Udzielanie upoważnień w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji.

 • Podejmowanie czynności w sprawach niecierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego.

 • Składania oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy.

 • Wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy dotyczące działalności gminy.

 • Realizowanie polityki kadrowej w urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych gminy.

 • Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów.

 • Wykonywanie uchwał Rady Gminy.

 • Przedkładanie na sesję Rady Gminy sprawozdań z realizacji uchwał i podejmowanych działań bieżących.

 • Koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej.

 • Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa i uchwałami Rady Gminy.

 • Realizowanie czynności prawnych wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych.

 • Sprawowanie ogólnego kierownictwa i nadzoru nad realizacją zadań obronnych Gminy, sprawowanie funkcji Szefa Obrony Cywilnej Gminy i Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.