Tutaj jesteś Urząd Gminy Kierownictwo Urzędu Skarbnik
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Skarbnik Gminy Wólka

Agnieszka Flis

 

Kontakt:

Jakubowice Murowane 8

20-258 Jakubowice Murowane

 

tel. 81 478 17 51

tel. komórkowy: 782 333 200

fax. 81 746 50 01

 

Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:

 • Opracowanie, realizacja budżetu gminy.

 • Przekazywanie wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem budżetu.

 • Współdziałanie przy opracowaniu projektu budżetu.

 • Opracowanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy i informowanie o tym Radę Gminy.

 • Kontrolowanie gospodarki finansowej jednostek.

 • Opiniowanie przedstawionych decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu gminy.

 • Nadzór nad prowadzeniem księgowości i ewidencji środków trwałych gminy.

 • Realizowanie ustawy o dochodach i finansach gminy, o podatkach i opłatach lokalnych.

 • Wykonywanie budżetu i organizowanie gospodarki finansowej gminy.

 • Kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych.

 • Nadzór nad gospodarką finansową urzędu, jednostek organizacyjnych.

 • Przedstawienie wniosków i zaleceń do protokołów pokontrolnych nadzór nad ich realizacją.

 • Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy.

 • Opracowywanie instrukcji i zasad dotyczących gospodarki finansowej gminy.

 • Współpraca z Referatem Promocji.