Tutaj jesteś Urząd Gminy Kierownictwo Urzędu Zastępca Wójta
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Zastępca Wójta Wólka

Paweł Gospodarek

 

Kontakt:

Jakubowice Murowane 8 

20-258 Jakubowice Murowane

 

tel. 81 478 17 50 wew. 47

tel. komórkowy: 605 564 576

fax. 81 746 50 01

 

Do zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:

 • Wykonywanie zadań powierzonych przez Wójta,

 • Zastępowanie Wójta podczas nieobecności w sprawach bieżących Urzędu, z zastrzeżeniem spraw do wyłącznej kompetencji Wójta.

 • Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej – w zakresie odrębnego upoważnienia wydanego przez Wójta.

 • Składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie udzielanych pełnomocnictw przez Wójta.

 • Przyjmowanie interesantów, w tym w zakresie składanych skarg i wniosków.

 • Reprezentowanie Gminy, w tym podczas uroczystości w zakresie określonym przez Wójta.

 • Nadzór nad bieżącą działalnością Urzędu Gminy i jednostkami organizacyjnymi.

 • Współdziałanie w zakresie powierzonych zadań i udzielonych pełnomocnictw z Radą Gminy, Sekretarzem, Skarbnikiem, jednostkami organizacyjnymi oraz Referatami Urzędu Gminy Wólka.

 • Załatwianie wniosków w zakresie powierzonych zadań i kompetencji.

 • Współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy Wólka.

 • Załatwianie skarg na pracowników.

 • Przygotowywanie projektów programów gospodarczych, koordynacja i współudział przy ich realizacji.

 • Współpraca z sąsiednimi gminami.

 • Zastępowanie Sekretarza Gminy podczas jego nieobecności.