Tutaj jesteś Urząd Gminy Pracownicy Urzędu
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Pracownicy Urzędu Gminy Wólka

Nazwa Telefon E-mail Adres
Referat Finansowy Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon               E-mail
Skarbnik Gminy pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Referatu Agnieszka Flis 81 4781751
782 333 200
agnieszka.flis@wolka.pl
Główny Księgowy Urzędu Gminy Maria Wołowik 81 4781751 maria.wolowik@wolka.pl
Zastępca Głównego Księgowego Urzędu Gminy Małgorzata Pęcak 81 4781755 malgorzata.pecak@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków osób fizycznych: od nieruchomości, rolnego i leśnego jednostek pomocniczych od numeru 07 do 19 Dorota Szczerbic 81 4781754 dorota.szczerbic@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. podatków od osób prawnych i podatków od: środków transportu od osób fizycznych i prawnych Marzena Hunek 81 4781754 marzena.hunek@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. egzekucji podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od osób fizycznych i prawnych, egzekucji podatku od środków transportowych i zwrotu podatku akcyzowego Sylwia Kosowska 81 4781768 sylwia.kosowska@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. wydatków budżetowych i naliczonego podatku VAT, środków trwałych oraz ewidencji podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych Eliza Iwanejko 81 4781768 eliza.iwanejko@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. wynagrodzeń, rozliczeń z ZUS, rozliczeń PDOF z urzędami skarbowymi i operacji kasowych Agnieszka Przech - Fus 814781750
wew. 45
agnieszka.przechfus@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. opłat za odpady komunalne, egzekucji opłat za odpady komunalne oraz weryfikacji dotacji udzielanych z budżetu gminy Wioletta Łachowska 81 4781764 wioletta.lachowska@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. podatku VAT i jednolitego pliku kontrolnego Magdalena Rutka 81 4781750
wew.40
magdalena.rutka@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. ewidencji księgowej wydatków szkół i przedszkoli, planowania dochodów i wydatków, rozliczeń dotacji oraz ewidencji środków trwałych w jednostkach oświatowych Anna Pielecha 81 4781768 anna.pielecha@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. rachuby płac pracowników jednostek oświatowych, rozliczeń z ZUS i z Urzędem Skarbowym PDOF Małgorzata Dyzma 81 4781750
wew. 45
malgorzata.dyzma@wolka.pl
Referat Planowania i Środowiska Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon               E-mail
Kierownik Referatu Planowania i Środowiska Katarzyna Skowronek - Jaźwic 81 4781763 katarzyna.skowronek.jazwic@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem komunalnym, geodezji i architektury oraz planowania przestrzennego Elżbieta Kołtun 81 4781763 elzbieta.koltun@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. gospodarki wodno - kanalizacyjnej i ochrony środowiska Robert Wysmulski 81 4781766 robert.wysmulski@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. rolnictwa i ochrony środowiska Jolanta Kotlarek (zastępstwo: Iwona Bryda) 81 4781766 jolanta.kotlarek@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska Maksymilian Kasprzak 81 4781766, 607061092 maksymilian.kasprzak@wolka.pl
Referat Infrastruktury Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon               E-mail
Kierownik Referatu Infrastruktury Magdalena Jabłońska 81 4781762
663923933
magdalena.jablonska@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i nadzoru nad pracownikami obsługi Tomasz Misiura 81 4781756 tomasz.misiura@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. funduszy zewnętrznych Beata Możdżeń 81 4781762,
661093093
beata.mozdzen@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. drogownictwa Wojciech Kostyła 81 4781756
692 532 480
wojciech.kostyla@wolka.pl
Stanowisko pracy ds.opłat i inwestycji Piotr Łucka 81 4781762 piotr.lucka@wolka.pl
Referat Obywatelski Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon               E-mail
Kierownik Referatu Obywatelskiego Elżbieta Skiba 81 4781757
723 333 603
elzbieta.skiba@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. obronnych, zarządzania kryzysowego Anna Gułaś 814781750
wew. 44
785 087 555
anna.gulas@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. obsługi interesanta Agnieszka Szymańska 81 4781750, wew. 42 agnieszka.szymańska@wolka.pl
Stanowisko pracy ds .działalności gospodarczej i archiwum zakładowego Ewa Mazurek 81 4781757
887 022 391
ewa.mazurek@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. informatyki Arkadiusz Kasprzak 81 4781750
wew. 40
informatyk@wolka.pl
Stanowisko pracy opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły Ewa Paprocka
Stanowisko pracy opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły Jolanta Poręba
Stanowisko pracy opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły Barbara Węglińska
Stanowisko pracy opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły Joanna Opalińska
Kierowca autobusu Sławomir Duńka
Stanowisko pracy ds. obsługi gospodarczej/ sprzątaczka Danuta Florek
Referat Promocji Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon               E-mail
Kierownik Referatu Promocji Emilia Sikorska (zastępstwo: Monika Kowalczyk) 81 4781769
885 822 821
emilia.sikorska@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. administracyjno - gospodarczych Renata Rycek 81 4781750 gmina@wolka.pl
Stanowisko pracy ds. kultury i rozwoju Sławomir Maj 81 4781750
w. 41
609 409 749
slawomir.maj@wolka.pl
Pomoc administracyjna Anna Michalczyk 81 4781750
w. 41
anna.michalczyk@wolka.pl
Pomoc administracyjna Nina Jahołkowska 81 4781750 w. 41 nina.jaholkowska@wolka.pl
Urząd Stanu Cywilnego Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon               E-mail
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Karolina Kamieniecka 81 4781758 karolina.kamieniecka@wolka.pl
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Karolina Zatorska 81 4781758 karolina.zatorska@wolka.pl
Samodzielne stanowisko pracy Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon               E-mail
Stanowisko pracy ds. Rady Gminy i kadr Agnieszka Rybka 81 4781753
607 823 791
agnieszka.rybka@wolka.pl