Tutaj jesteś Aktualności Tytuł projektu: Programy rozwojowe w...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Zdjęcie przedstawia informacyjną grafikę z logotypami Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej, wraz z informacją o dofinansowaniu projektu przez UE dla Gminy Wólka oraz kwotą dofinansowania.

Tytuł projektu: Programy rozwojowe w Gminie Wólka

19.04.2024
Nazwa programu: Działanie 10.3 Kształcenie ogólne Priorytet X Lepsza edukacja, Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

 

Nr umowy o dofinansowanie: 193/FELU.10.03-IZ.00-0076/23-00 z dnia 29.03.2024 r.

Wartość projektu: 2 076 256,58 zł

Wartość dofinansowania: 1 868 630,58 zł

Wkład własny: 207 626,00 zł

Termin realizacji: 02.01.2024 r. - 30.06.2026 r.

Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu:

 • ZSP Szkoła Podstawowa w Sobianowicach
 • ZSP Szkoła Podstawowa w Turce
 • ZSP Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym
 • ZSP Szkoła Podstawowa w Pliszczynie
 • ZSP Szkoła Podstawowa w Łuszczowie

Działania realizowane w ramach projektu:

 • doskonalenie zawodowe nauczycieli ze szkół objętych wsparciem (kursy i studia podyplomowe)
 • zakup wyposażenia i doposażenie w pomoce pracowni i sal lekcyjnych wykorzystywanych w realizacji projektu ( wyposażenie pracowni robotyki, strefy relaksu, wyposażenie pracowni komputerowej, zakup pomocy multim. I programów komputerowych do realizacji wsparcia zajęć m.inn. komputerowych, robotyki, informatycznych, programowania, logopedii, zajęć indywidualnych, rozwijania komunikacji, warsztatów teatralnych, TUS, zajęć tanecznych, zajęć z matematyki, polskiego, geograficzno – przyrodnicznych, gimnastyki korekcyjnej)
 • Zajęcia wyrównawcze, rozwijające kompetencje kluczowe i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz doradztwo zawodowe (zajęcia z robotyki, automatyki, informatyki, klocki lego, językowe, geograficzne, matematyczno – przyrodnicze, muzykoterapia, gimnastyka korekcyjna, teatralne, taneczne, rękodzielnicze, matematyczne, matematyka  z logiką,  chemiczno – fizyczne, przedsiębiorczość, sportowo – taneczne, TUS, integracja sensoryczna, sala doświadczania świata, Indywidualny trening słuchowy, terapia pedagogiczna, logopedyczna,  zielona edukacja – zajęcia przyrodnicze, plastyczne, wsparcie logopedyczne, grafika komputerowa, zajęcia wyrównawcze z chemii, matematyki,  

 

Grupy docelowe:

 • 532 uczniów (271 kobiet, 261 mężczyzn),

w tym: co najmniej 7 osób z niepełnosprawnościami, 

 • 30 nauczycieli (25 kobiet, 5 mężczyzn)

 

Cel projektu: Projekt ma na celu poprawę jakości kształcenia i szkolenia oraz zapewnienie równego dostępu do edukacji dla łącznie 532 uczniów (271 K / 261 M oraz 30 (5 M / 25 K ) nauczycieli z ZSP w Łuszczowie, Turce, Sobianowicach, Świdniku Małym i Pliszczynie w okresie 02.01.2024–30.06.2026 poprzez realizację wsparcia dodatkowego dla Uczniów i podniesienie kompetencji/kwalifikacji u Nauczycieli. 

Efekty, rezultaty projektu:

 • wzrost wiedzy, umiejętności i kwalifikacji uczniów, a w szczególności wzrost pomocy uczniom z dysfunkcjami oraz wspomaganie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
 • poprawa jakości kształcenia, co doprowadzi do lepszych wyników podczas egzaminów uczniów klas VIII
 • podnoszenie kompetencji nauczycieli, które powinno przełożyć się na lepsze nastawienie do pracy i większe zaangażowanie w realizację celów edukacyjnych szkół
 • rozwój innowacyjnych metod nauczania
 • poprawa jakości kapitału ludzkiego w Regionie
 • podnoszenie standardów wyposażenia w nowoczesny sprzęt w szkołach
 • poprawa dostępności szkół

 

Ikona zip Regulamin + formularz rekrutacyjny.zip, plik: Rozszerzenie: zip, Rozmiar: [ 1,10 MB ]

 

Zdjęcie przedstawia informacyjną grafikę z logotypami Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej, wraz z informacją o dofinansowaniu projektu przez UE dla Gminy Wólka oraz kwotą dofinansowania.

 

Plakat o projekt "W GRAMY ROZWOJOWE" z Funduszu Europejskiego do rekrutacji dzieci z niepełnosprawnościami. Zawiera zdjęcia uśmiechniętych dzieci, tekst informacyjny i logo.
Powrót