Tutaj jesteś Gmina Wólka Gminna Komisja Rozwiązywania... Skład Komisji
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Skład Komisji

 

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Wólce działa w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 1286 poźn. zm.) oraz ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) 

W związku z rezygnacją osoby i innymi zmianami w składzie Komisji, zgodnie z ww. aktami prawnymi Wójt Gminy Wólka uaktywnił Komisję aktem powołania z dnia 31.01.2019 r.

W skład Komisji wchodzą:

Agnieszka Bielak –  Przewodniczący Komisji

Teresa Łysiak – Członek Komisji

Waldemar Fac – Członek Komisji

Beata Włodarczyk – Mroczek – Członek Komisji

Aneta Malesa – Członek Komisji

Tomasz Petela – Członek Komisji