Tutaj jesteś Gmina Wólka Gminna Komisja Rozwiązywania... Gdzie szukać pomocy?

Gdzie szukać pomocy?

 

Na terenie Gminy Wólka działają Punkty Konsultacyjne, gdzie możesz uzyskać fachową pomoc psychologiczną i terapeutyczną.

 

 • Punkt Konsultacyjny w Turce
Adres: Turka 124, (budynek remizy OSP w Turce)

Prowadząca: w zastępstwie za mgr Paulina Staszczak - Janczarek mgr Elżbieta Kruger

tel: 886 642 866,  e-mail:

Godziny konsultacji: każda środa 7:30 - 10:30

 

 • Punkt Konsultacyjny Osiedle Borek

Adres: ul. Malinowa 3, 20-258 Lublin 62

Prowadząca: w zastępstwie za mgr Paulina Staszczak - Janczarek mgr Elżbieta Kruger

tel: 886 642 866,  e-mail:

Godziny konsultacji: każdy czwartek 12:00 - 18:00

 

 • Punkt Konsultacyjny w Łuszczowie

Adres: Łuszczów 126, (budynek remizy OSP w Łuszczowie)

Prowadząca: w zastępstwie za mgr Paulina Staszczak - Janczarek mgr Elżbieta Kruger

tel: 886 642 866,  e-mail:

Godziny konsultacji: każda środa 10:35 - 13:35

 

 • Punkt Konsultacyjny w Rudniku

Adres Rudnik 27 (budynek dawnej szkoły)

Prowadząca: w zastępstwie za mgr Paulina Staszczak - Janczarek mgr Elżbieta Kruger

tel. 886 642 866, e-mail:

Ze względu na remont budynku, konsultacje odbywają się na Osiedlu Borek, ul.
Malinowa 3, w każdy poniedziałek od 15:00 - 18:00

 

 • Punkt Konsultacyjny w Wólce

Adres: Jakubowice Murowane 10, 20-258 Lublin 62 (sala przy kościele)

Prowadząca: mgr Lidia Golba

Godziny konsultacji:  każdy wtorek 17:00 – 20:00

tel: 573-340-960, e-mail:  punkt.wolka@gmail.com

 

Dodatkowo w Turce funkcjonuje również świetlica  dla dzieci:

 

 • Świetlica środowiskowa w Turce 

Adres: Turka 196 (budynek Parafii w Turce)

Prowadząca: mgr Agnieszka Fudalej

Godziny zajęć: poniedziałek 17:00 - 18:30, wtorek 16:00 - 18:30

 

 

Na terenie Lublina pomoc możesz uzyskać w:

PUNKTY INFORMACYJNO – KONSULTACYJNE  

 

 • Lubelskie Centrum Trzeźwości

ul. Szewska 1, 20-086 Lublin, tel. 81 532 31 42

 

 • Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Uzależnionym „Nadzieja”

ul. Abramowicka 2 f, 20-402 Lublin, tel. 81 744 42 77

 

 • Stowarzyszenie Trzeźwości „Rodzina”

ul. Jana Pawła II, 20-535 Lublin, tel. 81 527 73 66

 

 • Stowarzyszenie „Trzeźwe Życie”

ul. Karłowicza 1, 20-027 Lublin, tel. 81 532 13 82

 

 • Stowarzyszenie „Stop”

ul. Towarowa 19, 20-205 Lublin, tel. 81 748 38 89

 

 • Stowarzyszenie „Kontakt”

ul. Nałęczowska 25, 20-701 Lublin, tel. 81 533 79 99

 

 • Stowarzyszenie Ochrony i Pomocy Rodzinie Alkoholowej „Sopra”

ul. Jutrzenki 6, 20-538 Lublin, tel. 81 527 53 01

 

 • Lubelskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuźnia”

ul. Samsonowicza 25, 20-485 Lublin, tel. 81 443 43 13

 

 • Specjalistyczna Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ul. Bohaterów Monte Cassino 16 w Lublinie (Sławinek)

Rejestracja: tel535-100-334, e-mail: poradniaipip@gmail.com

 

OŚRODKI LECZENIA UZALEŻNIEŃ

 • Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

ul. Karłowicza 1, 20-027 Lublin, tel. 81 532 13 82

 

 • Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

ul. Karłowicza 1, 20-027 Lublin, tel. 81 532 13 82

 

 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

ul. Abramowicka 4b, 20-442 Lublin, tel. 81 744 22 28, 81 744 30 61 w.240

 

 • Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin

ul. I Armii WP 1, 20-078 Lublin, tel. 81 532 48 22

 

 • Specjalistyczna Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ul. Bohaterów Monte Cassino 16 w Lublinie (Sławinek), Rejestracja: tel:  535-100-334, e-mail: poradniaipip@gmail.com

 

TELEFONY ZAUFANIA: 

 1. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, 
  Tel. 801-12-00-02 mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info

 2. „Pomarańczowa Linia” – pomaga rodzicom, których dzieci mają problem z alkoholem
  Tel.  800 120 002

 3. Telefon Zaufania przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym
  Tel. 81 744 01 00

 4. Duszpasterski Telefon Zaufania
  Tel. 81 534 62 66 (w godz. 18-20)

 5. Telefon Zaufania Policyjny
  Tel. 81 535 51 00, 81 535 53 30

 6. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

  Narkomania
  Tel: 801 199 990, czynny codziennie w godz. 16-21

  Uzależnienia behawioralne, 
  Tel: 801 889 880, czynny codziennie w godz. 17-22

INFORMATOR O PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH I PUNKTACH KONSULTACYJNYCH DLA RODZIN Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO [POBIERZ TUTAJ]