Tutaj jesteś Gmina Wólka Mieszkańcy gminy w liczbach
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Zestawienie liczby mieszkańców gminy Wólka wg. stanu na 31.12.2022 r.

 

Zestawienie liczby mieszkańców gminy Wólka wg. stanu na 31.12.2022 r.

Lp.

Nazwa miejscowości

Ogółem zameldowanych na pobyt stały

 

Ogółem zameldowanych na pobyt czasowy

w tym

Ogółem zameldowanych

kobiet

mężczyzn

1.

Biskupie-Kolonia

500

6

253

253

506

2.

Bystrzyca

482

7

248

241

489

3.

Długie

390

7

199

198

397

4.

Jakubowice Murowane

241

0

127

114

241

5.

Kolonia Pliszczyn

472

1

231

242

473

6.

Kolonia Świdnik Mały

267

0

138

129

267

7.

Łuszczów Drugi

739

4

379

364

743

8.

Łuszczów Pierwszy

999

6

500

505

1005

9.

Łysaków

310

0

152

158

310

10.

Pliszczyn

478

4

238

244

482

11.

Rudnik

591

11

305

297

602

12

Sobianowice

501

3

256

248

504

13.

Świdniczek

267

2

138

131

269

14.

Świdnik Duży Drugi

344

1

179

166

345

15.

Świdnik Duży Pierwszy

386

4

201

189

390

16.

Świdnik Mały

189

1

106

84

190

17.

Turka

1 577

10

821

766

1 587

18.

Turka os. Borek

3 360

46

1768

1638

3406

19.

Wólka

502

2

252

252

504

 

 

Ogółem w gminie:

 

12 595

 

115

 

 6 491

 

6219

 

12 710

 

 

wyk. K. Zatorska