Tutaj jesteś Gmina Wólka Mieszkańcy gminy w liczbach
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Zestawienie liczby mieszkańców gminy Wólka wg. stanu na 31.12.2021 r.

 

Zestawienie liczby mieszkańców gminy Wólka

wg. stanu na 31.12.2021 r.

Lp.

Nazwa miejscowości

Ogółem

zameldo-wanych na pobyt stały

Ogółem zameldo-wanych na pobyt czasowy

w tym

Ogółem zameldo-wanych

kobiet

mężczyzn

1.

Biskupie-Kolonia

490

5

249

246

495

2.

Bystrzyca

476

7

242

241

483

3.

Długie

376

13

193

196

389

4.

Jakubowice Murowane

239

0

125

114

239

5.

Kolonia Pliszczyn

452

1

220

233

453

6.

Kolonia Świdnik Mały

247

0

127

120

247

7.

Łuszczów Drugi

728

2

373

357

730

8.

Łuszczów Pierwszy

983

8

496

495

991

9.

Łysaków

322

1

160

163

323

10.

Pliszczyn

476

6

239

243

482

11.

Rudnik

567

6

291

282

573

12

Sobianowice

483

1

249

235

484

13.

Świdniczek

256

2

132

126

258

14.

Świdnik Duży Drugi

337

2

179

160

339

15.

Świdnik Duży Pierwszy

389

2

199

194

393

16.

Świdnik Mały

192

2

110

84

194

17.

Turka

1 558

9

805

762

1 567

18.

Turka os. Borek

3 310

49

1751

1608

3359

19.

Wólka

509

4

255

258

513

 

 

Ogółem w gminie:

 

12 390

 

122

 

 6 395

 

6117

 

12 512

 

 

wyk. K. Zatorska