Tutaj jesteś Gmina Wólka Mieszkańcy gminy w liczbach
Zestawienie liczby mieszkańców gminy Wólka
wg. stanu na 31.12.2018 r.
 

Lp

Nazwa miejscowości

Ogółem

zameldowanych na pobyt stały

Ogółem zameldowanych na pobyt czasowy

w tym

Ogółem zameldowanych

kobiet

mężczyzn

1.

Biskupie-Kolonia

448

3

233

218

451

2.

Bystrzyca

457

11

238

230

468

3.

Długie

363

2

185

180

365

4.

Jakubowice Murowane

230

4

121

113

234

5.

Kolonia Pliszczyn

427

3

209

221

430

6.

Kolonia Świdnik Mały

239

2

126

115

241

7.

Łuszczów Drugi

704

3

361

346

707

8.

Łuszczów Pierwszy

901

4

462

443

905

9.

Łysaków

335

2

172

165

337

10.

Pliszczyn

464

8

233

239

472

11.

Rudnik

512

7

261

258

519

12

Sobianowice

454

5

236

223

459

13.

Świdniczek

247

1

126

122

248

14.

Świdnik Duży Drugi

303

3

161

145

306

15.

Świdnik Duży Pierwszy

392

3

198

197

395

16.

Świdnik Mały

195

2

110

87

197

17.

Turka

1 516

13

783

746

1 529

18.

Turka os.Borek

3 098

64

1647

1 515

3 162

19.

Wólka

516

1

261

256

517

 

 

Ogółem w gminie:

 

11 801

 

141

 

6123

 

5819

 

11 942

 
wyk. E. Paprocka
 

Zestawienie liczby mieszkańców gminy Wólka wg. stanu na 31.12.2018 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [146.35 KB]