Tutaj jesteś Gmina Wólka Mieszkańcy gminy w liczbach
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Zestawienie liczby mieszkańców gminy Wólka wg. stanu na 31.12.2019 r.

 
 

Lp

Nazwa miejscowości

Ogółem zameldowanych na pobyt stały

Ogółem zameldowanych na pobyt czasowy

w tym

Ogółem zameldowanych

kobiet

mężczyzn

Zestawienie liczby mieszkańców gminy Wólka
wg. stanu na 31.12.2019 r.

1.

Biskupie-Kolonia

459

4

234

229

463

2.

Bystrzyca

466

9

240

235

475

3.

Długie

364

6

185

185

370

4.

Jakubowice Murowane

234

4

119

115

234

5.

Kolonia Pliszczyn

442

2

216

228

444

6.

Kolonia Świdnik Mały

241

0

124

117

241

7.

Łuszczów Drugi

712

4

370

346

716

8.

Łuszczów Pierwszy

927

9

472

464

936

9.

Łysaków

324

2

166

160

326

10.

Pliszczyn

471

5

236

240

476

11.

Rudnik

536

4

269

271

540

12

Sobianowice

462

6

240

228

468

13.

Świdniczek

254

1

128

127

255

14.

Świdnik Duży Drugi

317

0

167

150

317

15.

Świdnik Duży Pierwszy

391

3

197

197

394

16.

Świdnik Mały

192

1

109

84

193

17.

Turka

1 540

10

789

761

1 550

18.

Turka os.Borek

3 227

51

1 705

1 573

3 278

19.

Wólka

508

5

256

257

513

 

 

Ogółem w gminie:

 

12 067

 

122

 

6 222

 

5 967

 

12 189

 
wyk. K. Kamieniecka
 

Zestawienie liczby mieszkańców gminy Wólka wg. stanu na 31.12.2019 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [145.99 KB]