Tutaj jesteś Gmina Wólka Mieszkańcy gminy w liczbach
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Zestawienie liczby mieszkańców gminy Wólka wg. stanu na 31.12.2020 r.

 
 
 Zestawienie liczby mieszkańców gminy Wólka wg. stanu na 31.12.2020 r.

Lp

Nazwa miejscowości

Ogółem 
zameldowanych
na pobyt stały

Ogółem
zameldowanych
na pobyt czasowy

w tym

Ogółem
zameldowanych

kobiet

mężczyzn

1.

Biskupie-Kolonia

456

2

235

223

458

2.

Bystrzyca

470

10

240

240

480

3.

Długie

374

11

192

193

385

4.

Jakubowice Murowane

239

0

126

113

239

5.

Kolonia Pliszczyn

446

2

220

228

448

6.

Kolonia Świdnik Mały

242

2

127

117

244

7.

Łuszczów Drugi

719

3

369

353

722

8.

Łuszczów Pierwszy

962

7

483

486

969

9.

Łysaków

320

1

162

159

321

10.

Pliszczyn

478

7

240

245

485

11.

Rudnik

557

8

283

282

565

12

Sobianowice

465

3

240

228

468

13.

Świdniczek

260

1

131

130

261

14.

Świdnik Duży Drugi

327

1

173

155

328

15.

Świdnik Duży Pierwszy

389

2

195

196

391

16.

Świdnik Mały

193

1

111

83

194

17.

Turka

1 531

12

797

746

1 543

18.

Turka os. Borek

3 281

42

1723

1 600

3 323

19.

Wólka

511

4

256

259

515

 

 

Ogółem w gminie:

 

12 220

 

119

 

6 303

 

6036

 

12 339

 
 
wyk. K. Zatorska