Tutaj jesteś Gmina Wólka Mieszkańcy gminy w liczbach
 
 

Lp

Nazwa miejscowości

Ogółem zameldowanych na pobyt stały

Ogółem zameldowanych na pobyt czasowy

w tym

Ogółem zameldowanych

kobiet

mężczyzn

Zestawienie liczby mieszkańców gminy Wólka
wg. stanu na 31.12.2019 r.

1.

Biskupie-Kolonia

459

4

234

229

463

2.

Bystrzyca

466

9

240

235

475

3.

Długie

364

6

185

185

370

4.

Jakubowice Murowane

234

4

119

115

234

5.

Kolonia Pliszczyn

442

2

216

228

444

6.

Kolonia Świdnik Mały

241

0

124

117

241

7.

Łuszczów Drugi

712

4

370

346

716

8.

Łuszczów Pierwszy

927

9

472

464

936

9.

Łysaków

324

2

166

160

326

10.

Pliszczyn

471

5

236

240

476

11.

Rudnik

536

4

269

271

540

12

Sobianowice

462

6

240

228

468

13.

Świdniczek

254

1

128

127

255

14.

Świdnik Duży Drugi

317

0

167

150

317

15.

Świdnik Duży Pierwszy

391

3

197

197

394

16.

Świdnik Mały

192

1

109

84

193

17.

Turka

1 540

10

789

761

1 550

18.

Turka os.Borek

3 227

51

1 705

1 573

3 278

19.

Wólka

508

5

256

257

513

 

 

Ogółem w gminie:

 

12 067

 

122

 

6 222

 

5 967

 

12 189

 
wyk. K. Kamieniecka
 

Zestawienie liczby mieszkańców gminy Wólka wg. stanu na 31.12.2019 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [145.99 KB]