Tutaj jesteś Gmina Wólka Mieszkańcy gminy w liczbach

Zestawienie liczby mieszkańców gminy Wólka

stanu na 31.12.2017r.

 

Lp

Nazwa miejscowości

Ogółem

zameldo-wanych na pobyt stały

Ogółem zameldo-wanych na pobyt czasowy

w tym

Ogółem zameldo-wanych

kobiet

mężczyzn

1.

Biskupie-Kolonia

420

3

213

210

423

2.

Bystrzyca

448

22

238

232

470

3.

Długie

351

5

183

173

356

4.

Jakubowice Murowane

229

2

117

114

231

5.

Kolonia Pliszczyn

420

3

207

216

423

6.

Kolonia Świdnik Mały

238

2

124

116

240

7.

Łuszczów Drugi

707

4

360

351

711

8.

Łuszczów Pierwszy

908

4

465

447

912

9.

Łysaków

334

2

172

164

336

10.

Pliszczyn

473

7

235

245

480

11.

Rudnik

479

3

243

239

482

12

Sobianowice

439

8

231

216

447

13.

Świdniczek

250

0

127

123

250

14.

Świdnik Duży Drugi

299

3

157

145

302

15.

Świdnik Duży Pierwszy

385

0

192

193

385

16.

Świdnik Mały

198

2

107

93

200

17.

Turka

1 496

19

773

742

1 515

18.

Turka os.Borek

3 003

59

1 597

1 465

3 062

19.

Wólka

522

6

268

260

528

 

Ogółem w gminie:


11 599


154


6009


5744


11 753

wyk. E. Paprocka

 

Zestawienie liczby mieszkańców gminy Wólka stanu na 31.12.2017r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [146.33 KB]