Tutaj jesteś Aktualności Partycypacja w planowaniu...

Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - II edycjaProjekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie: 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno- budowlanych i planowania przestrzennego.
 
Partycypacja w planowaniu przestrzennym


Przez poniższy formularz dokonasz zgłoszenia inicjatywy i propozycji rozwiązań planistycznych dotyczącej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka na podstawie UCHWAŁY NR XI.45.2019 RADY GMINY WÓLKA z dnia 16 maja 2019 r. dla nieruchomości oznaczonych  w ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Łuszczów Drugi i Turka. 

Za pomocą poniższego formularza mogą Państwo w prosty sposób wysłać do Nas wiadomośc e-mail.
To pole nie może być puste. Podaj poprawny adres e-mail Podaj poprawny numer telefonu
To pole nie może być puste. WYŚLIJ
Zaznacz pole z warunkami.
Łączysz sie z adresu: 35.172.233.215