Tutaj jesteś Aktualności Partycypacja w planowaniu... Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Partycypacja w planowaniu przestrzennym

08.06.2020
Konkurs planistyczny dla dzieci i młodzieży – nowy regulamin.
Wójt Gminy Wólka ponownie ogłasza konkurs planistyczny (plastyczno-literacki) dla dzieci i młodzieży szkolnej pn. "Moja przestrzeń w przyszłości, miejsce Gmina Wólka" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja".
 
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 – od czwartej do ósmej klasy szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Wólka.
 
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów według dwóch kategorii wiekowych:
I kategoria: klasy IV – VI Szkoły Podstawowej,
II kategoria: klasy VII - VIII Szkoły Podstawowej.
Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest, to aby uczeń lub uczennica uczęszczał do jednej z klas w przedziale IV – VIII przez cały okres trwania konkursu tj. uczestnikiem konkursu nie może być osoba, która w roku szkolnym 2020/2021 nie będzie już uczniem jednej z pięciu szkół podstawowych z terenu gminy, dla których organem prowadzącym jest gmina Wólka.
 
Prace konkursowe należy składać do 30 września 2020 r. do godziny 10.00.

Regulamin konkursu planistycznego (konkurs plastyczno-literacki)
 
Projekt „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Fundacja Inicjatyw Menedżerskich w Lublinie, partnerem projektu jest Gmina Wólka.
 
Powrót