Tutaj jesteś Projekty i inwestycje-old Tęczowy Zakątek

Tęczowy Zakątek

Tęczowy Zakątek

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Od 1.08.2012 roku w Świdniku Małym funkcjonuje przedszkole dla dzieci w wieku 3-4 latka, a powstało dzięki unijnemu dofinansowaniu.
 
Tęczowy Zakątek w Świdniku Małym
Filia Samorządowego Przedszkola w Turce
Nr projektu: POKL.09.01.02-06-032/12

 

Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
 
Numer i nazwa Działania: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
 
Numer i nazwa Działania: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
 
Okres realizacji projektu: Od 1.08.2012 r. do 31.07.2014 r.
 
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych dla 15 dzieci w wieku 3-4 lat w Świdniku Małym w okresie do 31.07.2014 roku, natomiast celem szczegółowym projektu będzie zwiększanie jakości infrastruktury oświatowej do 31.07.2014 roku i zwiększanie potencjału rozwojowego 15 dzieci do 31.07.2014 roku, oraz zwiększenie zaangażowania 30 rodziców w edukację i wychowanie przedszkolne dzieci do 31.07.2014 r.
 
Grupa docelowa: 15 dzieci (15 miejsc przedszkolnych) z obwodu Szkoły Podstawowej w Świdniku Małym w wieku 3-4 lat (9 chłopców i 6 dziewczynek).
 
Zajęcia oferowane w Tęczowym Zakątku:
 
 1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze:
  • realizacja podstawy programowej,
  • zajęcia artystyczne,
  • zajęcia z rytmiki,
  • zajęcia z nauki języka angielskiego.
 2. Najmłodszy pływak – nauka pływania dla dzieci i rodziców.
 3. Wystawa prac plastycznych podczas Pikniku Rodzinnego.
Całkowita kwota projektu:
530 517,54 PLN
 
Wartość Dofinansowania:
491 219,95 PLN

Tęczowy Zakątek