Tutaj jesteś Aktualności I Sesja Rady Gminy Wólka IX Kadencji...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Grupa 16 osób stoi w jednym rzędzie, uśmiechnięta, przed ścianą z logo firmy. Osoby ubrane są w biznesowe stroje; panuje oficjalna atmosfera.

I Sesja Rady Gminy Wólka IX Kadencji (2024-2029)

07.05.2024
W dniu dzisiejszym odbyła się I Sesja Rady Gminy Wólka IX Kadencji (2024-2029), podczas której Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Pan Maksymilian Kasprzak wręczył zaświadczenia o wyborze Radnym Gminy Wólka oraz Wójtowi Gminy Wólka Panu Edwinowi Gortatowi, po czym nastąpiło uroczyste ślubowanie.

Warto podkreślić, że Wójt Gminy Wólka, Pan Edwin Gortat, wyraził swoją wdzięczność mieszkańcom za zaufanie, jakim obdarzyli go wybierając już po raz czwarty na tę funkcję. 

W swoim wystąpieniu podziękował za dotychczasową współpracę sołtysom, dyrektorom Zespołów Szkolno-Przedszkolnych, żłobka, kierownikom jednostek podległych, prezesowi PGK Wólka oraz pracownikom urzędu za ich nieocenioną pracę i zaangażowanie.

Wójt zapewnił, że zarówno on, jak i nowa Rada, będą realizować przedstawione podczas kampanii wyborczej postulaty wyrażone w programie swojego komitetu, a nawet te, które będą ważne z punktu widzenia radnych, którzy dostali się z ramienia innych komitetów, zawsze z uwzględnieniem możliwości finansowych, dobrze rozumianego interesu gminy oraz możliwości wynikających z aktualnej sytuacji w państwie. Wyraził również dumę z faktu, że aż 12 radnych z jego komitetu dostało się do Rady, co świadczy o ogromnym zaufaniu społecznym.

Szczególne podziękowania od Wójta Gminy Wólka zostały skierowane do sołtysów za ich wkład w rozwój gminy i ciężka pracę w terenie na rzecz dobra mieszkańców. Wójt wyraził również wdzięczność za współpracę z poprzednią Radą Gminy Wólka.

Jednym z kluczowych momentów sesji był wybór Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Decyzją jednogłośnie głosujących członków Rady, Przewodniczącym Rady Gminy Wólka został Pan Michał Kornet, zaś Wiceprzewodniczącym Pan Piotr Szewczyk. 

Wszystkim gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz naszej gminnej społeczności mając nadzieję na dalszy energiczny rozwój i dobrobyt naszej małej Ojczyzny, jaką jest Gmina Wólka.

 

Powrót