Tutaj jesteś Aktualności INFORMACJA o kontroli zbiorników...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Baner informacyjny z logiem "WIOŚ Piekna Dolina", z napisem "INFORMACJA" oraz informacją o kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, obok zdjęcie zielonej pokrywy studzienki.

INFORMACJA o kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

30.04.2024
Przypominamy, że obecnie prowadzone są kontrole dotyczące realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych.

W związku z tym, właściciele nieruchomości są zobowiązani do zgłoszenia się  i przedłożenia dokumentów do kontroli w Urzędzie Gminy Wólka (Referat Planowania  i Środowiska parter - pokój 7B), Jakubowice Murowane 8, 20-258 Jakubowice Murowane  w godzinach pracy urzędu (7:30-15:30).

Wymagane dokumenty do przedstawienia w trakcie kontroli: 

  • umowa zawarta z przedsiębiorcą świadczącym usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków  i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wólka.
  • dowody zapłaty za usługi wywozu nieczystości ciekłych, wystawione każdorazowo  po wykonaniu usługi przez ww. przedsiębiorcę.

 
Pragniemy dodatkowo zaznaczyć, że gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym, właściciele nieruchomości posiadający zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków proszeni są o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Gminy Wólka. Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu – Biuro Obsługi Interesanta. W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Referatem Planowania i Środowiska pod numerem telefonu 814781766.

 

 

Powrót