Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenie otwartego naboru na...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Napis na niebieskim tle ogłoszenie, logo gmina wólka, w tle osoba z dokumentami

Ogłoszenie otwartego naboru na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne nr FELU.08.05-IZ.00-002/24

07.05.2024
Wójt Gminy Wólka ogłasza otwarty nabór na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne nr FELU.08.05-IZ.00-002/24. Treść ogłoszenia i regulamin otwartego naboru stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 58.2024 Wójta Gminy Wólka z dnia 7.05.2024 r., zaś wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 2 do przedmiotowego zarządzenia.
Powrót