Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Zwierzęta dzikie, bezdomne i hodowlane INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Zwierzęta dzikie, bezdomne i hodowlane

kury

INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII w Lublinie

Uprzejmie informuję o opublikowaniu ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2022 poz.768 z dnia 6 kwietnia 2022r.).
 Rozporządzenie dotyczy wszystkich gospodarstw utrzymujących drób i nakazuje:
  • utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
  • zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
  • utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich ptaków,
  • przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
  • karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
  • lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków,
  • powstrzymanie się przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu,
  • dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzenie dokumentacji zawierającej informacje o wystąpieniu poniższych objawów klinicznych tj. I) zwiększonej śmiertelności; 2) spadku pobierania paszy i wody; 
 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublinie Aleja Spółdzielczości Pracy 3;
20-147 Lublin tel.: (81) 748-37-48, fax: (81) 748-37-48,
 
 
Powrót