Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Rolnictwo Wytyczne dla producentów rolnych...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Rolnictwo

Traktor na polu

Wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie ukazały się „Wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2", zgodnie z którymi przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii zalecane jest stosowanie rekomendacji w zakresie m.in. Procedur zapobiegawczych: zapewnienie transportu i warunków kwarantanny (część A) określających w pkt 5, że „Po przyjeździe do miejsca docelowego pracodawca zatrudniający pracowników sezonowych zobowiązany jest do zgłoszenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lublinie faktycznej listy osób zatrudnionych w gospodarstwie zobowiązanych do odbywania w nim obowiązkowej kwarantanny".

 

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie zwraca się z prośbą o zamieszczenie komunikatu w lokalnych środkach przekazu, na stronie internetowej Urzędu Gminy, a także przekazanie powyższej informacji wraz z załączonym pismem skierowanym do Sołtysów miejscowości należących do gminy. Wobec zaistniałej sytuacji epidemiologicznej zasadne jest podejmowanie wszelkich działań mających na celu zapobieganie szerzenia się nowych zachorowań, poprzez ustalenie przez lokalne władze adresów gospodarstw, w których przy zbiorach płodów rolnych pracują cudzoziemcy. 

 

Link do wytycznych - https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-mrirw-i-gis-dla-producentow-rolnych-zatrudniajacych-cudzoziemcow-przy-pracach-sezonowych--aktualizacja

Powrót