Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Gminne inwestycje „Budowa skateparku w miejscowości...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Inwestycje w Gminie Wólka

„Budowa skateparku w miejscowości Turka, osiedle Borek”

„Budowa skateparku w miejscowości Turka, osiedle Borek”

16.08.2023
Z wielką przyjemnością informujemy Państwa, iż w dniu 26 czerwca 2023 Wójt Gminy Wólka Edwin Gortat przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Wólka Agnieszki Flis podpisał umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego, w imieniu którego umowę podpisali: Zdzisław Szwed – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Ewa Szałachwiej – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, na dofinansowanie operacji pt. „Budowa skateparku w miejscowości Turka, osiedle Borek”.

Aktualnie trwają prace budowlane skateparku w miejscowości Turka na osiedlu Borek a zakończenie realizacji inwestycji planowane jest jeszcze w tym roku. 

Celem operacji jest utworzenie niezbędnej i atrakcyjnej bazy w obszarze rekreacji i wypoczynku dla społeczności lokalnej umożliwiającą wykorzystanie jej m.in. do poruszania się przez ekologiczne środki transportu np. rowery, deskorolki, rolki.

Kwota pozyskanego dofinansowania wynosi 117 079,00 zł w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Operacja polega na budowie innowacyjnego skateparku na działce nr ewid. 2307/2 położonej w miejscowości Turka na osiedlu Borek dla potrzeb organizacji spotkań społeczności lokalnej, w tym również mieszkańców całej LGD, do zabaw i spędzania pożytecznie czasu wolnego, szczególnie dla najmłodszych jak i młodzieży, ale też całych rodzin. W ramach operacji planuje się budowę nowoczesnego skateparku, który kształtem, formą i wielkością został optymalnie dostosowany do istniejącego terenu, a poprzez dodatkowe elementy w postaci obiektów małej architektury typu ławki (w tym ławka solarna), siedziska betonowe, kosze, lampy solarne, tablice oraz odpowiednio dobrane urządzenia (przeszkody) będzie obiektem kompleksowym, innowacyjnym i proekologicznym. Skatepark będzie doskonałą formą wypoczynku i będzie promował aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu zarówno dzieci jak i całych rodzin. Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia korzyści społecznych w wymiarze lokalnym, w tym do wzrostu integracji społecznej i kreatywności lokalnej społeczności. Obiekt ten będzie pierwszym tego typu miejscem wykorzystującym innowacyjne rozwiązania na terenie gminy Wólka i przyczyni się do poprawy jakości przestrzeni publicznej. Wykonany obiekt dostosowany będzie do potrzeb osób w każdym wieku oraz z różnym stopniem sprawności poprzez jego uniwersalność i funkcjonalność. Zastosowane urządzenia i technologie sprzyjać będą zarówno aktywnemu wypoczynkowi jak również sprawią, że obiekt będzie miejscem relaksu i odpoczynku z możliwością wykorzystania środków lokomocji sprzyjających ochronie środowiska. Skatepark będzie miejscem relaksu dla osób lubiących sport, jak również umożliwi m.in. ładowanie urządzeń mobilnych dzięki wbudowanej ławce solarnej.

(Umowa o przyznaniu pomocy Nr 02225-6935-UM0314006/22)

Logotypy dofinansowania

Powrót