Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Gminne inwestycje Przyszła wiosna, czas wyruszyć na...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Inwestycje w Gminie Wólka

Kawałek plakatu

Przyszła wiosna, czas wyruszyć na nowe place zabaw w gminie Wólka

20.05.2022
Zakończono budowę nowych placów zabaw w następujących miejscowościach:
  1. Plac zabaw w Świdniczku na działce nr 306/4, inwestycja rozpoczęta w 2021 roku i zakończona w I połowie 2022 roku. W ramach zadania powstał plac zabaw, który jest wyposażony w urządzenia i zestawy zabawowe, małą architekturę typu ławki i kosze oraz tablicę regulaminową. Obiekt jest miejscem ogólnodostępnym, przeznaczonym na potrzeby wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży. Wartość inwestycji to 90.005,00 zł brutto (z tego 21.000,00 zł z funduszu sołeckiego; 69.005,00 zł środki gminy).
  2. Plac zabaw w Łysakowie na działce nr 469, inwestycja rozpoczęta w 2021 roku i zakończona w I połowie 2022 roku. W ramach zadania powstał plac zabaw, który jest wyposażony w urządzenia i zestawy zabawowe, małą architekturę typu ławki i kosze oraz tablicę regulaminową. Obiekt jest miejscem ogólnodostępnym, przeznaczonym na potrzeby wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży. Wartość inwestycji to 32.600,00 zł brutto (z tego 5.000,00 zł z funduszu sołeckiego; 27.600,00 zł środki gminy)
  3. Plac zabaw w Rudniku na działce nr 500 z wykorzystaniem OZE do oświetlenia i ładowania urządzeń mobilnych. Inwestycja rozpoczęta w 2021 roku i zakończona w I połowie 2022 roku. W ramach zadania powstał plac zabaw, który jest wyposażony w urządzenia zabawowe, małą architekturę typu ławki (w tym ławka solarna) i kosze, lampy solarne oraz tablicę regulaminową. Obiekt jest miejscem ogólnodostępnym, przeznaczonym na potrzeby wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży. Wartość inwestycji to 81.500,00 zł brutto. W tym kwota 38.178,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie)
  4. Plac zabaw w Bystrzycy na działce nr 964/2. Inwestycja rozpoczęta w 2021 roku i zakończona w I połowie 2022 roku. W ramach zadania powstał plac zabaw, który jest wyposażony w urządzenia i zestawy zabawowe, małą architekturę typu ławki i kosze oraz tablicę regulaminową. Obiekt jest miejscem ogólnodostępnym, przeznaczonym na potrzeby wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży. Wartość inwestycji to 37.910,00 zł brutto (z tego 15.000,00 zł z funduszu sołeckiego, 22.910,00 zł środki gminy)
  5. Plac zabaw w Pliszczynie na działce nr 645. Inwestycja rozpoczęta w 2021 roku i planowane zakończona w I połowie 2022 roku. W ramach zadania powstał plac zabaw, który jest wyposażony w urządzenia i zestawy zabawowe, małą architekturę typu ławki i kosze oraz tablicę regulaminową. Obiekt jest miejscem ogólnodostępnym, przeznaczonym na potrzeby wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży. Wartość inwestycji to 47.522,08 zł brutto. Inwestycja współfinansowana ze środków EFS realizowanych w ramach RPO WL na lata 2014-2020.
  6. Plac zabaw w Turce na działce nr 1274/8. Inwestycja rozpoczęta w 2021 roku i zakończona w I połowie 2022 roku. W ramach zadania powstał plac zabaw, który jest wyposażony w urządzenia i zestawy zabawowe, małą architekturę typu ławki i kosze oraz tablicę regulaminową. Obiekt jest miejscem ogólnodostępnym, przeznaczonym na potrzeby wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży. Wartość inwestycji to 42.218,80 zł brutto. Inwestycja współfinansowana ze środków EFS realizowanych w ramach RPO WL na lata 2014-2020.
Powrót