Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Gminne inwestycje Dofinansowani na miasteczko ruchu...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Inwestycje w Gminie Wólka

Grafika napis na zielonym tle z logo Gminy - napis INFORMACJA

Dofinansowani na miasteczko ruchu drogowego

01.02.2022
Z wielką przyjemnością informujemy Państwa, iż w dniu 11 stycznia br. Wójt Pan Edwin Gortat przy kontrasygnacie Skarbnik Pani Agnieszki Grobelskiej podpisał umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego, w imieniu którego umowę podpisali: Zdzisław Szwed – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Ewa Szałachwiej – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, na dofinansowanie zadania pt. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Turka”.

Kwota pozyskanego dofinansowania wynosi 60 448,00 zł w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 - 2020 

Celem operacji jest utworzenie niezbędnej i atrakcyjnej bazy w obszarze rekreacji i wypoczynku dla społeczności lokalnej umożliwiającą wykorzystanie jej m.in. do poruszania się przez ekologiczne środki transportu np. rowery. 

Operacja polega na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na osiedlu Borek w miejscowości Turka poprzez wykonanie innowacyjnego miasteczka ruchu drogowego dla potrzeb organizacji spotkań społeczności lokalnej, w tym również mieszkańców całej LGD, do zabaw i spędzania pożytecznie czasu wolnego, szczególnie dla najmłodszych jak i młodzieży, ale też całych rodzin. W ramach operacji planuje się budowę miasteczka ruchu drogowego odzwierciedlającego różne sytuacje drogowe, wraz z jego oznakowaniem oraz obiektami małej architektury, umożliwiającego wykorzystywanie i promowanie proekologicznych środków transportu np. rower, a także poprzez zabawę dającego możliwość zapoznania się z podstawami zasad ruchu drogowego i będącego doskonałą formą wypoczynku na świeżym powietrzu zarówno dzieci jak i całych rodzin.

 

Logotypy dofinansowania 

Projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Turka” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

 

 

Powrót