Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Gminne inwestycje Kolejna droga oddana do użytku
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Inwestycje w Gminie Wólka

Kolejna droga oddana do użytku

Kolejna droga oddana do użytku

06.07.2020
Informujemy Państwa, iż w dniu 18 czerwca br. odebrany został kolejny odcinek nowo wybudowanej drogi o łącznej długości 620 m.b. Inwestycja pod nazwą „Przebudowa drogi nr 112469 L w m. Łuszczów Drugi” została zrealizowana przy 50% udziale środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość całego zadania wyniosła 370 000 zł. Zakres prac objął między innymi:

  • roboty rozbiórkowe,
  • wykonanie nawierzchni bitumicznej  jezdni drogi gminnej nr 112469L o szerokości  5,0 m,
  • wykonanie obustronnych poboczy ulepszonych kruszywem łamanym gr. 15 cm o szerokości 2x0,75 m,
  • przebudowę zjazdów indywidualnych poprzez ich utwardzenie kruszywem łamanym gr. 15 cm,
  • wykonanie zjazdów na drogi gminne wewnętrzne o nawierzchni bitumicznej,
  • wykonanie przepustu rurowego pod koroną drogi gminnej w km 0+198,73 o śr. 60 cm,
  • przebudowę systemu odwodnienia poprzez wykonanie rowów przydrożnych otwartych,
  • umocnienie skarp rowów poprzez humusowanie i obsianie mieszanką traw,
  • wykonanie oznakowania pionowego,
  • zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych i energetycznych rurą dwudzielną.

 

Powrót