Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Gminne inwestycje Przebudowa (modernizacja) drogi nr...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Inwestycje w Gminie Wólka

Zdjęcie przedstawia budowę nowej drogi

Przebudowa (modernizacja) drogi nr 112539L w miejscowości Turka - etap pierwszy

12.05.2020
Informujemy Państwa, iż w trakcie realizacji jest przebudowa drogi nr 112539L w miejscowości Turka - etap pierwszy.
Zakres prac w szczególności obejmuje:
  • przebudowę drogi na odcinku od km 0+000 do km 0+400 o nawierzchni bitumicznej (tylko warstwa wiążąca), szerokości jezdni 5,0 m, z poboczami utwardzonymi kruszywem szerokości 0,75 m,
  • poszerzenie istniejącej drogi do szerokości jezdni 5,0 m,
  • wykonanie oznakowania pionowego,
  • regulację wysokościową wszystkich studni kanalizacji sanitarnej występujących w pasie drogowym na przebudowywanym odcinku.
Wartość zadania wynosi 300 000 zł, a termin jego zakończenia planowany jest na 15.06.2020 r.
Powrót