Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Gminne inwestycje Modernizacja systemu zaopatrzenia w...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Inwestycje w Gminie Wólka

Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka - etap III

Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka - etap III

03.01.2020
Informujemy Państwa, iż w grudniu 2019 roku zostały podpisane umowy z Wykonawcami na realizację zadania pt. „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka-etap III”.
Przedmiotem inwestycji jest:
  • Wymiana 209 zasuw sekcyjnych, 229 hydrantów przeciwpożarowych i 229 zasuw hydrantowych na istniejącej sieci wodociągowej w miejscowościach Jakubowice Murowane, Wólka, Świdniczek, Biskupie Kolonia, Świdnik Mały, Świdnik Mały Kolonia, Świdnik Duży, Długie i Turka,
  • Wymiana 20 zasuw sekcyjnych na istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Turka,
  • Budowa sieciowej pompowni wody w Świdniku Małym Kolonia na działce nr 94/1 wraz z wykonaniem lampy fotowoltaicznej służącej do jej oświetlenia.
 
Termin wykonania zadania to październik 2020 roku.
 
Wykonawcy zostali wyłonieni w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało podzielone na następujące części:
 
 
Część pierwsza zamówienia - Wykonanie wymiany 209 zasuw sekcyjnych, 229 hydrantów przeciwpożarowych i 229 zasuw hydrantowych na istniejącej sieci wodociągowej w miejscowościach Jakubowice Murowane, Wólka, Świdniczek, Biskupie-Kolonia, Świdnik Mały, Świdnik Mały Kolonia, Świdnik Duży, Długie i Turka
 
Wykonawca: TUREK JUNIOR Bartosz Turek, ul. Zbożowa 89, 20-827 Lublin
 
Część druga zamówienia - Wykonanie wymiany 20 zasuw sekcyjnych na istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Turka.
 
Wykonawca: TUREK JUNIOR Bartosz Turek, ul. Zbożowa 89, 20-827 Lublin
 
Część trzecia zamówienia - Budowa sieciowej pompowni wody w Świdniku Małym Kolonia na działce nr 94/1 wraz z wykonaniem lampy fotowoltaicznej służącej do jej oświetlenia.
 
LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI SANITARNYCH „ELPIS” Sp. z o.o., ul. Zemborzycka 55, 20-445 Lublin
 
W związku z powyższym chcielibyśmy poinformować Mieszkańców Gminy Wólka o możliwości występowania CHWILOWYCH BRAKÓW WODY ORAZ MOŻLIWOŚCI ODCZUWANIA ZWIĘKSZONYCH ILOŚCI CHLORU W WODZIE z tytułu w/w prac. O wszystkich tego typu czynnościach będziemy Państwa informowali na naszej stronie internetowej i za pośrednictwem Sołtysów.
 
 
Powrót