Tutaj jesteś Gmina Wólka Inwestycje Inwestycje w gminie Wólka Wąwozy lessowe w gminie Wólka

Inwestycje w Gminie Wólka

Wąwozy lessowe w gminie Wólka

Wąwozy lessowe w gminie Wólka

Dnia 25 września br. do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie został złożony wniosek o dofinansowanie zadania własnego gminy Wólka obejmującego:
  • utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 128500L w miejscowości Pliszczyn od km 0+004,14 do km 0+173,41;
  • utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 128500L w miejscowości Pliszczyn od km 0+004,14 do km 0+173,41.
 
W dniu 14 listopada br. otrzymaliśmy informację, że oba zadania zostały zaliczone do wojewódzkiego programu likwidacji osuwisk i ochrony wąwozów lessowych przed erozją. W związku z powyższym gmina Wólka będzie mogła ubiegać się o dotację celową na dofinansowanie realizacji wskazanych zadań.
Powrót