Tutaj jesteś Aktualności Powszechny Spis Rolny
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Powszechny Spis Rolny

Powszechny Spis Rolny 2020

 

Od początku września do 30 listopada br. trwa w całej Polsce Powszechny Spis Rolny  – najważniejsze badanie statystyczne w tym roku. Spisy rolne odbywają się co 10 lat i obejmują wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce. Łącznie spisowi podlega ok.1,5 mln gospodarstw rolnych, z tego w województwie lubelskim ponad 190 tys.

 

 

Dane zebrane w spisie służą m. in. do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich i dostarczają szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, demograficznej i ekonomicznej rolników oraz o prowadzonej przez nich produkcji rolnej. Rolnicy zobowiązani są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Spisu można dokonać samodzielnie na dwa sposoby:

  • poprzez formularz internetowy, dostępny wraz z instrukcją do logowania na stronie internetowej GUS https://spisrolny.gov.pl.

  • telefonicznie - w przypadku braku dostępu do Internetu – kontaktując się z infolinię spisową na numer 22 279 99 99 wew. 1 i wybrać opcję „Spisz się przez telefon”.

 

Zachęcamy do samodzielnego wzięcia udziału w Spisie za pomocą metody samospisu internetowego, który odbywa za pośrednictwem interaktywnej i bezpiecznej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/. Samospis internetowy jest najwygodniejszą formą wypełnienia obowiązku spisowego. Pozwala na dostęp do formularza spisowego w dowolnie wybranym momencie, tj. o dowolnej godzinie, zarówno rano jak i wieczorem, a w przypadku niedokończenia wypełniania ankiety można się wylogować i w ciągu kilku dni zalogować ponownie by zakończyć jej wypełnianie. Poza tym użytkownik gospodarstwa rolnego (rolnik) może przekazać informacje o swoim gospodarstwie wykorzystując w tym celu dowolne urządzenie, czyli smartfon, tablet, laptop lub też komputer stacjonarny. Przez Internet można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020 r. Rolnicy, którzy nie poosiadają dostępu do Internetu lub mają trudności z wypełnieniem formularza mogą skorzystać również z metody samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99).

 

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi:

  • telefonicznie - w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,

  • bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim (w razie konieczności).

 

Do użytkowników gospodarstw rolnych został wysłany list od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który zawiera najważniejsze informacje i instrukcje związane z organizacją spisu,
w tym numer gospodarstwa niezbędny podczas logowania do aplikacji spisowej.

W spisie będziemy pytać o dane według stanu na dzień 1 czerwca br., lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie. Formularz spisowy zawiera 11 działów. Jednak nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć konkretnego gospodarstwa rolnego. Pytania dotyczą użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, zwierząt gospodarskich, nawożenia, ochrony roślin, budynków gospodarskich, ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, działalności gospodarczej, struktury dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego (nie będziemy pytali o wielkość dochodów tylko o strukturę), aktywności ekonomicznej oraz chowu i hodowli ryb.

Dane zbierane w spisie są bezpieczne. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie.

Więcej na stronie: spisrolny.gov.pl.

 POWSZECHNY SPIS ROLNY 1.09.-30.11.2020 #LiczySięRolnictwo Wejdź na spisrolny.gov.pl i spisz się przez Internet Infolinia spisowa: 22 279 99 99 (opłata zgodna ztaryfą operatora) USTAWOWA OCHRONA DANYCH GUS Powszechny Spis Rolny 2020

Ikona pdfUlotka, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.73 MB]

Powszechny spis rolny

Grafika Napis na zielonym tle POWSZECHNY SPIS ROLNY 1.09.-30.11.2020

Informacja o zakończeniu Spisu Rolnego

20-11-2020

Powszechny Spis Rolny kończy się 30 listopada. To już ostatni moment, żeby spełnić swój obowiązek. Zgodnie z ustawą o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 udział w spisie jest obowiązkowy, a odmowa udziału w badaniu podlega grzywnie. Spiszmy się, jak na rolników...

Baner z napisem udostępnianie informacji statystycznych
ze spisów powszechnych

Powszechny Spis Rolny - Udostępnianie informacji statystycznych ze spisów powszechnych

19-11-2020

Wyniki spisu rolnego są jednym z najważniejszych źródeł danych, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Dostarczają informacji na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, w tym do negocjacji w ramach UE rodzaju i wielkości dopłat dla rolnictwa...

Baner z napisem POWSZECHNY SPIS ROLNY 1.09.-30.11.2020 Spiszmy się, jak na rolników przystało!

Spiszmy się, jak na rolników przystało!

17-11-2020

Na stronie spisrolny.gov.pl pod poniższym adresem jest przygotowany zestaw informacji, o które respondenci są pytani w spisie rolnym - ściągawka dla rolnika w formacie pdf.

Baner z informacjami na zielonym tle. Rachmistrze spisowi dzwonią do Ciebie z numerów: >22 666 66 62 >22 279 99 99 >572 33x XXX, których lista jest dostępna tutaj Lista telefonów

POWSZECHNY SPIS ROLNY

08-10-2020

Rachmistrze spisowi dzwonią do Ciebie z numerów:

Fragment plakatu promocyjnego Powszechnego Spisu Rolnego

Powszechny spis rolny

18-08-2020

#liczysięrolnictwo Powszechny Spis Rolny odbędzie się w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r. W spisie rolnym zapytamy m.in. o: osoby kierujące gospodarstwem, wkład pracy członków rodziny i pracowników najemnych, strukturę dochodów...

Grafika z napisem: Tacy ludzie jak Ty zdarzają się raz na dziesięć lat

Powszechny Spis Rolny w 2020 r.

18-06-2020

INFORMACJA O OTWARTYM i KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2020 r. NA TERENIE GMINY WÓLKA.