Tutaj jesteś Aktualności Obwieszczenia i Informacje Wójta Gminy Absolutorium dla Wójta Edwina Gortata...

Obwieszczenia i Informacje Wójta Gminy

Absolutorium dla Wójta Edwina Gortata za wykonanie budżetu

Absolutorium dla Wójta Edwina Gortata za wykonanie budżetu

26.06.2017
Rada Gminy Wólka pozytywnie oceniła gospodarowanie finansami gminy w 2016 r. i bez głosu sprzeciwu udzieliła Wójtowi Edwinowi Gortatowi absolutorium na XXXIV sesji Rady Gminy, która odbyła się dnia 23 czerwca 2017 r.
Absolutorium to potwierdzenie przez Radę Gminy, prawidłowej realizacji przez Wójta  budżetu gminy, czyli zgodnego z prawem wydatkowania publicznych pieniędzy. Jest to rodzaj kontroli Rady Gminy nad Wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności Wójta.
Zanim jednak doszło do głosowania, Edwin Gortat przedstawił radnym  informacje dotyczące stanu finansów samorządu w postaci kompleksowych sprawozdań z wykonania budżetu. Przedstawiona została także pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.
Swoje stanowisko przedstawiła również Komisja Rewizyjna, Edyta Dobek, jej przewodnicząca podkreśliła zasadność i trafność decyzji podejmowanych przez wójta, zwracając uwagę na to, iż były one podejmowane w zgodzie z obowiązującą literą prawa. Następnie przewodnicząca Komisji Rewizyjnej złożyła wniosek o udzielenie Wójtowi absolutorium tytułem wykonania budżetu za 2016 rok.
Radni wysoko ocenili realizację zadań zaplanowanych w budżecie, podkreślając, że Wójt kierował się zasadami gospodarności i celowości wykonując budżet gminy w 2016 r. Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Madoń w imieniu swoim i Rady Gminy oraz pozostałych uczestników obrad pogratulował Wójtowi.
Także Wójt Edwin Gortat nie krył zadowolenia z dobrego wykonania budżetu i  okazanego  uznania dla jego pracy na rzecz lokalnego społeczeństwa. Podziękował za udzielone mu absolutorium oraz za dobrą i owocną współpracę z radnymi, sołtysami oraz pracownikami Urzędu.
 

 

 

 
Powrót