Tutaj jesteś Aktualności Obwieszczenia i Informacje Wójta Gminy Informacja z dn 8.10.2015 Wójta Gminy...

Obwieszczenia i Informacje Wójta Gminy

Informacja z dn 8.10.2015 Wójta Gminy Wólka

Informacja z dn 8.10.2015 Wójta Gminy Wólka

08.10.2015
Wójt Gminy Wólka informuje o planowanym przeprowadzeniu konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.

 

Zgodnie  § 3 ust. 1  pkt 2 - 4z uchwały  nr X/66/2015 Rady Gminy Wólka
 z dnia 26 czerwca 2015 r. konsultacje przeprowadzane będą w następujących formach:

  • opinii przekazywanych pisemnie lub poprzez forum internetowe zainstalowane na oficjalnej stronie internetowej Urzędu;
  • ankiet elektronicznych i wiadomości wysłanych pocztą internetową;
  • badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektu aktu prawa miejscowego, projektu dokumentu (lub założeń do projektu dokumentu), propozycji rozwiązania ważnej sprawy dla Gminy na stronie internetowej Urzędu i przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą m.in. poczty elektronicznej, formularza zgłoszenia uwagi, formularza ankietowego.

W ramach konsultacji uprawnione podmioty swoje  opinie będą mogły wyrażać
w formie wypełnionego formularza konsultacji  drogą pisemną lub mailową oraz na w formie konsultacji zamkniętych na portalu www.konsultacje.wolka.pl 

Jednocześnie informuję, że aby wziąć udział w konsultacjach zamkniętych Rocznego Programu Współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w  2016  roku poprzez portal www.konsultacje.wolka.pl   organizacje pożytku publicznego oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powinny dokonać rejestracji oraz zgłosić ten fakt do pracownika Urzędu Gminy Wólka Anny Gułaś tel. (81)746-48-44 wew. 42 lub e-mail anna.gulas@wolka.pl celem autoryzacji przez administratora systemu. 

 

WÓJT
  /-/ Edwin Gortat
 
Załączniki:
 
 
Powrót