Tutaj jesteś Aktualności ZAOPIEKUJEMY SIĘ OPIEKUNAMI OSÓB...

Aktualności

ZAOPIEKUJEMY SIĘ OPIEKUNAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"

ZAOPIEKUJEMY SIĘ OPIEKUNAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"

04.07.2019
W kwietniu br. Wójt Gminy Wólka Pan Edwin Gortat złożył wniosek do Wojewody Lubelskiego dotyczący przyznania środków finansowych w kwocie 34 905,00 zł na usługi opiekuńcze z Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Informujemy Państwa, że wnioskowane środki zostały przyznane przez Wojewodę Lubelskiego.
Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 
Ze wsparcia w ramach programu mogą również skorzystać osoby ze znacznym stopniem
niepełnosprawności uzyskują doraźną, czasową pomoc w formie usług opieki wytchnieniowej.
 
Całkowity koszt zadania ze środkami własnymi gminy wynosi 43 200,00 zł.
 
Szczegółowych informacji udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce, Jakubowice Murowane 8, 20 – 258 Lublin 62, tel. 814781761.
Powrót