Tutaj jesteś Aktualności Wójt Gminy Wólka ogłasza przetargi na...

Aktualności

Wójt Gminy Wólka ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Wólka ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości

05.06.2014
DZIEWIĘTNASTY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ŁUSZCZOWIE DRUGIM; TRZECIE USTNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI

WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA PRZETARGI NA SPRZEDAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

 

1.DZIEWIĘTNASTY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WÓLKA POŁOŻONEJ W ŁUSZCZOWIE DRUGIM

Działka oferowana w przetargu położona jest w obrębie ewidencyjnym Łuszczów Drugi gm. Wólka, V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód prowadzi dla niej księgę wieczystą pod nr KW LU1I/00090312/5, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka położona jest w kompleksie działek budowlanych, przy utwardzonej drodze powiatowej Łuszczów Janowice, blisko centrum miejscowości (szkoła podstawowa, sklep, przychodnia zdrowia, apteka) w pobliżu drogi krajowej Lublin Łęczna, jest wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich i niej jest przedmiotem żadnych zobowiązań. Połączenie działki z drogą publiczną odbywać się będzie poprzez wydzieloną w tym celu drogę gminną (obecnie gruntowa).

Dostępne uzbrojenie dla wszystkich działek to: w, e, t.

Termin zagospodarowania nieruchomości to 5 lat od daty zakupu.

działka nr 821/50,pow. 1522m2

cena – 35.000,00zł. netto

wadium –3.500,00zł.

I przetarg odbył się 15 października 2010r.II przetarg odbył się 20 grudnia 2010r.

III przetarg odbył się 03 marca 2011r.IV przetarg odbył się 16 maja 2011r.

V przetarg odbył się 25 lipca 2011r.VI przetarg odbył się 04 października 2011r.

VII przetarg odbył się 19 grudnia 2011r. VIII przetarg odbył się 19 marca 2012r.

IX przetarg odbył się 28 maja 2012r. X przetarg odbył się 04 września 2012r.

XI przetarg odbył się 13 listopada 2012r. XII przetarg odbył się 23 stycznia 2013r.

XIII przetarg odbył się 04 kwietnia 2013r.XIV przetarg odbył się 11 czerwca 2013r.

XV przetarg odbył się 19 sierpnia 2013r. XVI przetarg odbył się 03 grudnia 2013r.

XVII przetarg odbył się 24 lutego 2014r. XVIII przetarg odbył się 29 kwietnia 2014r.

Przetarg odbędzie się dnia 10 lipca 2014r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wólka Jakubowice Murowane 8 pok.22.

 

2. TRZECIE USTNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WÓLKA

Działka oferowana w przetargu położona jest w obrębie ewidencyjnym Świdnik Mały gm. Wólka, V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód prowadzi dla niej księgę wieczystą pod nr KW LU1I/00172917/5, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę zagrodową. Działka położona jest w kompleksie działek budowlanych, przy utwardzonej drodze powiatowej Wólka –Świdnik Duży (druga linia zabudowy) , blisko szkoła podstawowa, przedszkole, ok.2km do granic Lublina i Świdnika, ok 3km do portu lotniczego . Działka wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich i niej jest przedmiotem żadnych zobowiązań. Połączenie działki z drogą publiczną odbywać się będzie poprzez wydzieloną w tym celu drogę gminną (obecnie gruntowa).

Dostępne uzbrojenie dla wszystkich działek to: w, e, g, ks

Termin zagospodarowania nieruchomości to 5 lat od daty zakupu.

Działka nr 84/1,pow. 1150 m2 położona w obrębie Świdnik Mały

cena – 100.000,00zł. netto

wadium –10.000,00zł.

Działka oferowana w przetargu położona jest w obrębie ewidencyjnym Turka gm. Wólka, V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód prowadzi dla niej księgę wieczystą pod nr KW LU1I/00117953/6, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren łąk 9częściowo w obszarze obserwacji archeologicznej). Działka położona jest w bliskiej odległości od osiedla Borek, w terenie z niezabudowanym i częściowo podmokłym , przy nieutwardzonej drodze gminnej mającej połączenie z droga krajowa Lublin-Łęczna . Działka wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich i niej jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Dostępne uzbrojenie dla wszystkich działek to: w, e, ks, zlokalizowane na działkach sąsiednich.

Termin zagospodarowania nieruchomości to 10 lat od daty zakupu.

Działka nr 1858,pow. 1000 m2 położona w obrębie Turka

cena – 8.000,00zł. bruto

wadium –800,00zł.

Pierwszy przetarg odbył się 24 lutego 2014r. Drugi przetarg odbył się 29 kwietnia 2014r.

 

Przetarg odbędzie się dnia 10 lipca 2014r. o godz .11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wólka Jakubowice Murowane 8 pok.22.

Nieruchomości będą licytowane z zachowaniem podanej kolejności.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłata wadium gotówką w podanych wyżej wysokościach na konto BPS S.A.O/Lublin Filia Wólka nr 72 1930 1709 2003 0060 0095 0016. Wadium winno wpłynąć na konto Urzędu Gminy Wólka w nieprzekraczalnym terminie do 08 lipca 2014r.

 

W wyznaczonym terminie nie złożono wniosków o pierwszeństwo w nabyciu oferowanych nieruchomości .

Nabywcy nieruchomości wyłonieni w przetargach pokrywają koszty geodezyjnego wyznaczenia działki w terenie oraz koszty notarialne i wieczystoksięgowe.

 

Nabywcy , który w wyznaczonym terminie nie uiści wylicytowanej ceny powiększonej o 23% podatku VAT oraz nie stawi się w wyznaczonym przez Zbywającego miejscu i terminie celem zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości nie przysługuje roszczenie o jej nabycie, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  • Dodatkowe informacje: UG Wólka pok. 25 tel.751-00-60 w.40 w godz.8.00 – 15.00

W uzasadnionym przypadku Wójt Gminy Wólka może odwołać ogłoszony przetarg. 

Powrót