Tutaj jesteś Aktualności Uwaga! już wkrótce I nabór wniosków...

Aktualności

Uwaga! już wkrótce I nabór wniosków na Szlaku Jana III Sobieskiego

Uwaga! już wkrótce I nabór wniosków na Szlaku Jana III Sobieskiego

04.07.2013
Informujemy, iż zgodnie z uchwałą nr 3/2013 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu I naboru dotacyjnego podjętą w dniu 3 lipca 2013 z roku na posiedzeniu Komitetu Sterującego Programem ogłoszenie I naboru wniosków aplikacyjnych w ramach projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim” zostaje przesunięte i odbędzie się w terminie 12.08.2013 – 09.09.2013.

 

 

Operator Dotacji kierując się zasadą równego traktowania wszystkich podmiotów oraz równego dostępu do informacji planuje podanie do publicznej wiadomości zatwierdzonych dokumentów regrantingowych najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru. Dokumenty regrantingowe po zaakceptowaniu przez członków Komisji Przyznającej Dotacje, przekazane zostaną do Władzy Wdrażającej Program Europejski. Po zatwierdzeniu pełnej dokumentacji przez WWPE zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.szlaksobieskiego.info oraz stronach internetowych Gmin Partnerskich. 

Poniżej przedstawiamy ETAPY HARMONOGRAMU W RAMACH PIERWSZEGO KONKURSU DOTACYJNEGO: 

1. Przyjmowanie wniosków w ramach pierwszego konkursu dotacyjnego 

12.08.2013 – 09.09.2013 (4 tygodnie) 

2. Czas trwania oceny formalnej złożonych wniosków 

10.09.2013 – 07.10.2013 (4 tygodnie) 

3. Czas trwania oceny merytorycznej złożonych wniosków 

08.10.2013 – 12.11.2013 (5 tygodni) 

4. Planowane posiedzenie Komisji Przyznającej Dotacje (KPD) 

26.11.2013 

5. Przekazanie (za pośrednictwem IR do wiadomości WWPE) listy wszystkich projektów, którym przyznana została dotacja oraz listy projektów rezerwowych 

27.11.2013 

6. Przyjmowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umów z Wnioskodawcami i podpisanie umów 

11.12.203 – 31.12.2013 (3 tygodnie) 

Operator Dotacji zastrzega sobie możliwość zmiany terminów kolejnych etapów I naboru dotacyjnego. 

Powrót